< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // השתתפות בסדנת מחקר לכבוד פרופ' ג'רמי כהן ופרסי מחקר בהיסטוריה [ירושלים 11/22] דדליין=10.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2090505/

לרגל טקס הענקת פרס רוטשילד במדעי היהדות לפרופ' ג'רמי כהן (אוניברסיטת תל אביב), יד הנדיב מודיעה על קיום סדנה לתלמידי ולתלמידות מחקר (תואר שני מחקרי ותואר שלישי)
מוזמנות ומוזמנים להגיש מועמדות מי שמחקרם עוסק בתחומי העניין של פרופ' כהן המפורטים להלן:
*הסטוריה אירופאית יהודית ו/או נוצרית של תקופת ימי הביניים וראשית העת החדשה
*יחסי יהודים ונוצרים
*מחקר הסטורי המשלב כלים מחקר הספרות
*היסטוריוגרפיה

מבין ההצעות שיוגשו לסדנא ייבחרו ארבע שיזכו את כותביהן בפרסי מחקר בסך 5,000 ש"ח כל אחד.
מגישי ההצעות הזוכות יתבקשו לתת הרצאה קצרה במהלך הסדנא אליה יגיבו פרופ' ג'רמי כהן, פרופ' חיים היימס ופרופ' תמר הרציג.

הסדנא תתקיים בירושלים בתאריך 28.11.22 בין השעות 09:00-17:00

לצורך הגשת מועמדות להשתתפות בסדנא ולפרס המחקר יש לשלוח את הפרטים הבאים בקובץ אחד (למעט המלצת מנחה):
1. מכתב פניה (עד עמוד) הכולל הצגה עצמית והסבר קצר על התאמת המחקר המוגש לאחת הקטגוריות המוצגות לעיל
2. תיאור תמצית המחקר (עד שני עמודים)
3. קורות חיים ורשימת פרסומים (במידה וישנם)
4. המלצה מהמנחה – *יש לשלוח בנפרד*

את כלל המסמכים יש להעביר במייל אל נעמי פיטרס עד ליום 10.9.22 RFinfo@yadhanadiv.org.il

חברות וחברי ועדת הפרס:
פרופ’ אלישבע באומגרטן (יו”ר), פרופ’ רם בן-שלום, ד”ר אביטל דוידוביץ-אשד, ד”ר יוסי ישראלי, ד”ר רוני כהן.

מפרסם ההודעה
שרון היימן רכזת תחום מצויינות אקדמית | יד הנדיב sharon@yadhanadiv.org.il
כתובת מלאה
מוזיאון ישראל, דרך רופין, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה