< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: הכנס הבינלאומי השמיני לחקר יהדות תימן [יד בן צבי / ירושלים 02/23] דדליין=8.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2090409/

THE EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE STUDY OF YEMENITE JEWRY

המכון לחקר יהדות תימן מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
שעל יד האגודה לטיפוח חברה ותרבות

קול קורא

לכנס הבינלאומי השמיני לחקר יהדות תימן

אנו שמחים להודיעכם
כי בימים שני עד רביעי, כ״ב בשבט – כ"ד בשבט תשפ"ג (13 – 15 לפברואר 2023),
ייערך הכנס הבינלאומי השמיני לחקר יהדות תימן
מיסודה של האגודה לטיפוח חברה ותרבות, בשיתוף מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.

הכנס יתקיים במכון בן-צבי בירושלים.

חוקרים מכל התחומים מוזמנים להגיש את הצעותיהם להרצאות בנושאים הבאים:
בין יהודים למוסלמים בתימן; היסטוריה, לשון, ספרות ותרבות; תרבות חמרית; פילוסופיה, קבלה והגות יהודית בתימן; בני תימן בספרות העברית החדשה; עלייה והתיישבות; פעילות ציבורית של יוצאי תימן בישראל; המחקר האקדמי על יהודי תימן, ועוד.

הצעות להרצאות שיש בהן משום תרומה חדשה למחקר, בצירוף תקציר שלא יעלה על 200 מילים עבור כל הרצאה, יש לשלוח עד ליום ראשון, כ"ג בתשרי תשפ"ג, 08/10/2022 לד״ר אריאל מלאכי, בכתובת: ariel@amlaw.co.il

בכבוד רב,

הוועדה האקדמית של הכנס

פרופ' יוסף יובל טובי פרופ' מרים פרנקל
ד"ר אריאל מלאכי ד"ר חנן חריף

מפרסם ההודעה
האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר hatemanim@gmail.com
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה