< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל בחוג למוסיקה [אונ חיפה] דדליין=1.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2082707/

קול קורא
להצגת מועמדות למשרה תקנית בחוג למוסיקה במסלול הנלווה
החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת מכרז לגיוס חבר/ת סגל למשרה תקנית במסלול אמנים (המסלול הנלווה) בתחום: קומפוזיציה ותיאוריה של המוסיקה – יצירה ומחקר בתחום יישומי מחשב במוסיקה ייחשבו ליתרון.
תיאור המשרה:
• הוראת קומפוזיציה במתכונת יחידנית ו/או קבוצתית בכל התארים
• הוראת קורסי ליבה במוסיקה מערבית, כגון: הרמוניה, קונטרפונקט, פיתוח שמיעה, תולדות המוסיקה וכיו"ב
• הדרכת סטודנטים בתארים השני והשלישי בכתיבת עבודות מחקריות בתחום
• מעורבות פעילה בכל הפעילויות של החוג והפקולטה למדעי הרוח
דרישות:
• ניסיון וקריירה מוכחת בתחום הקומפוזיציה
• ניסיון מוכח בהוראת הקומפוזיציה ומקצועות הליבה: תורת המוסיקה המערבית (הרמוניה, קונטרפונקט, אנליזה וכיו"ב); תזמור; מוסיקה בת-זמננו
• עדיפות לתואר שלישי בקומפוזיצה (או בתהליך השלמה לתואר)

• להגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:
– קורות חיים מפורטים הכוללים רשימת יצירות, ורשימת פרסומים אקדמיים במידה ויש
– מכתב המפרט את הפעילות האמנותית העתידית ואת הקרדו האמנותי והאקדמי
– סילבוסים מפורטים של שניים-שלושה קורסים במגוון נושאים אמנותיים ועיוניים
– שלושה מכתבי המלצה מבני סמכא בתחום
• נא לשלוח את המסמכים למזכירות ביה"ס לאמנויות עד תאריך 01.11.2022 לגב' טל לנדסהוט מנהלנית ביה"ס לאמנויות, בכתובת : tlandeshut@univ.haifa.ac.il
• לאחר סינון ראשוני המועמדים.ות יתבקשו לשלוח תיק עבודות הכולל פרטיטורות, הקלטות אודיו ו/או ווידאו ופרסומים אקדמיים במידה ויש
• המועמדים.ות שייבחרו לשלב הסופי יוזמנו לראיונות ולהרצות בפני סגל החוג למוסיקה ואורחים מחוצה לו
• איוש התקן מותנה באישור תקציבי סופי של מוסדות האוניברסיטה, והוא יחל בשנת הלימודים תשפ"ד (אוקטובר).

מפרסם ההודעה
מיכל פשטצקי גולן gmichal@univ.haifa.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה