< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: עוזר/ת מחקר בלימודי המזרח התיכון [אב"ג / באר שבע] דדליין=1.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2082702/

למחקר במימון הקרן הלאומית למדע דרוש.ה פוסט-דוקטורנט.ית לשם סיוע במחקר. המחקר תחת הכותרת "חוזים חברתיים בחברות החדשות של המזרח התיכון: מחקר סוציו-היסטורי של הסכמים פוליטיים, 1967-1945" יעסוק בהיסטוריה השוואתית של התפתחות האמנה החברתית במזרח התיכון עם דגש על המדינות מצרים, סוריה וערב הסעודית. יכולת עבודה בשפה הערבית חובה.

לפרטים נא לפנות לפרופ' רלי שכטר, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
דוא"ל: rellish@bgu.ac.il

מפרסם ההודעה
פרופ' רלי שכטר רמ"ח המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב rellish@bgu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה