< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית [ישראל] דדליין=31.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2082020/

קול קורא

הגשת מועמדות לפרס לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית

מטעם המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד
במרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם

עבור כתבי יד מקוריים בשפה העברית בכל תחומי חקר תולדות העיתונות והתקשורת היהודית
על לשונותיה השונות, או התקשורת הישראלית, מודפסת או דיגיטלית, בטלוויזיה, ברדיו או ברשתות החברתיות, תהליכי תקשורת בחברות היהודיות בעולם ובחברה הישראלית ומחקר היסטורי בעל זיקה לעולם היהודי ולישראל הנסמך על מקורות מהעיתונות והתקשורת

לשנת תשפ"ב-2022 יוענק פרס אחד בסך 25,000 ₪

סכום הפרס ישמש לפרסום כתב היד הזוכה בהוצאת מאגנס.

המועד האחרון להגשת כתבי היד: 31 בדצמבר 2022

ניתן לפנות למכון רוזנפלד בדוא"ל:presstau@tauex.tau.ac.il או בטלפון 03-6405144
לתקנון הפרס והנחיות להגשת כתבי היד לחצו כאן

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד והוצאת מאגנס
שמחים להכריז על הזוכה
בפרס לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית
לשנת תשפ"א–2021

יעל לוי על חיבורה
״מן המרתף אל הקומה העליונה״:
צמיחת העיתונות באות עברית בארצות-הברית, 1870–1900

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה