< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי ולתלמידות מחקר להשתתפות בפרויקט מחקר - היסטוריה גאה של ישראל: מרשת חברתית לתנועה פוליטית, 1960-2000 [ישראל] דדליין=30.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2082001/

קול קורא
לתלמידי ולתלמידות מחקר במסגרת פרויקט המחקר
היסטוריה גאה של ישראל: מרשת חברתית לתנועה פוליטית, 1960-2000

פרויקט המחקר Queer Israel 1960-2000 הממומן על הקרן הלאומית למדע (ISF) ומובל על ידי פרופ' יובל יונאי, פרופ' משה סלוחובסקי וד"ר מיכל שפירא מבקש להתחקות אחר התהוות קהילות קוויריות מאורגנות בישראל מהופעתן של זהויות מיניות ומגדריות פוליטיות, דרך התהוותם של ארגונים וקבוצות למאבק משותף ולתמיכה הדדית, צמיחתם של מרחבי מפגש לקהילות קוויריות, התגבשות האקטיביזם ומנגנוני הפעולה הפוליטית של הקהילות הגאות ועד שאלת הגיבוש של כלל הזהויות המיניות והמגדריות לקהילה משותפת והמתחים בין הקבוצות השונות.

מאסטרנטים־ות, דוקטורנטים־ות ופוסט־דוקטורנטים־ות המבקשים לכתוב עבודת מחקר העוסקת באחד הנושאים הללו או המשיקה להם, מוזמנים להגיש מועמדות. מועמדים מתאימים יזכו למלגה, וישתתפו במפגשי קבוצת המחקר.

המעוניינים והמעוניינות לעשות זאת מתבקשים לשלוח מייל אל מרכז המחקר, דותן ברום, בכתובת dotan.brom@gmail.com ולצרף מכתב פנייה קצר, קורות חיים, דוגמת כתיבה נושא שברצונם לחקור (אם כבר גובש).

נושאים מתאימים לעבודת המחקר עשויים להיות (אך אינם מוגבלים לרשימה זאת, ואנו פתוחים לרעיונות שיוצעו על ידי תלמידי־ות המחקר):
– היסטוריה של אגודת הלהט"ב (האגודה לשמירת זכויות הפרט)
– היסטוריה קווירית פלסטינית
– היסטוריה של הקהילה הדתית הגאה
– היסטוריה של הבית הפתוח בירושלים
– היסטוריה של תאים גאים באוניברסיטאות
– הקהילה הגאה והכנסת, "החוברת הכחולה" וראשית הלובי ההומואי
– אמנים ואנשי ציבור מחוץ לארון שקידמו אג'נדה קווירית לפני שנות התשעים
– התפתחות חיי הלילה של הקהילה הגאה (ברים, מועדונים, ליינים של מסיבות)
– היסטוריה של מקומות מפגש מאולתרים (גנים ציבוריים, חופי רחצה, בתי שימוש ציבוריים)
– התפתחות העיתונות הפנימית של הקהילה הגאה
– הקשר בין הקהילה הגאה בארץ ובחו"ל

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה