קול קורא // יחסים סוציו-היסטוריים ותרבותיים בחברות טרום-מודרניות באגן הים התיכון באמצעות ספרות ופולקלור, המאות ה-17-11 [דבלין 06/23] דדליין=30.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081500/

Sociohistorical and Cultural Relations in Premodern Mediterranean Societies through Literature and Folklore between the 11th and 17th Centuries

Sociohistorical and Cultural Relations in Premodern Mediterranean Societies through Literature and Folklore between the 11th and 17th Centuries, 2023

The research term of ERC funded research project: “Arabic Poetry in the Cairo Genizah (APCG)”, at the Department of Near and Middle Eastern Studies, School of Languages, Literatures and Cultural Studies, Trinity College Dublin, University of Dublin, is pleased to invite you to participate in their international conference “Sociohistorical and Cultural Relations in Premodern Mediterranean Societies through Literature and Folklore between the 11th and 17th Centuries”,15th and 16th June 2023.

Abstract of Paper and Panel Proposals:
We welcome proposals for papers and panels. Paper proposals should consist of an approximately 250-300 word abstract and a brief biographical note, including research interests and the most relevant publications. Panel proposals should nominate a chair for the session and include a session abstract, title and a brief abstract for each participant's paper, along with a brief bio.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה