קול קורא // לכנס: החיים שאחרי של היהדות ההלניסטית באירופה הימי-ביניימית [ברן 03/23] דדליין=15.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081400/

The Medieval Afterlife of Hellenistic Judaism in Western Europe

From a modern perspective, Hellenistic Judaism sits at the crossroads of Classical Greek and biblical thought. The tracks it laid down were especially formative for Christianity, shaping its historiography, apologetics, theology, and philosophy. After late antiquity, most Christian and Jewish scholars in western Europe no longer knew Greek, yet Hellenistic Judaism continued to loom large in the consciousness of both communities. This conference looks at the reception of Hellenistic Jewish texts – as well as ideas about Hellenistic Jews – in the Jewish and Christian Middle Ages in western Europe between ca. 500 and 1700 CE. It particularly aims to examine how some of the influential figures of Hellenistic Judaism were used to create identity and draw boundaries by their later readers. Who copied, translated, and adapted Greco-Jewish texts, and which communities let them sink into oblivion? Who claimed Hellenistic Jews as 'our ancestors' and who used them to illustrate theological error? How were Hellenistic Jewish texts read alongside various biblical canons – and how were they put in relation to one another? In short, how did Hellenistic Jewish texts and authors serve the construction and development of the medieval West and its shifting religious identities?

This conference considers Greco-Jewish authors who survived in full Latin translation (like Josephus) alongside those who reached the Latin world in excerpts and citations (Artapanus, Aristobulus, Philo, the Letter of Aristeas), as well as the reception of the Greek-Jewish Scriptures or Septuagint. It looks at Hellenistic Jewish texts which wound up in the Christian Old and New Testaments (Wisdom of Solomon, the Books of Maccabees), and Greek-speaking Jews who were (mis-)identified as authors of parts of Christian Bibles, like Philo (often considered author of Wisdom of Solomon) and Josephus (to whom several books of Maccabees were ascribed), alongside other Latin texts with origins in Hellenistic Judaism (e.g. Ps-Philo Liber Antiquitatum Biblicarum). It also welcomes proposals which put the afterlife of Hellenistic Judaism in comparative perspective by drawing parallels with the afterlife of pagan and Christian writers.

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת ברן, שווייץ
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה