< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס חייקין לספר חדש בגאואסטרטגיה של מדינת ישראל או המזרח התיכון [ישראל] דדליין=1.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081008/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה מכריזה בזאת על "קול קורא" לפרס חייקין השנתי תשפ"ב ע"ש ראובן חייקין ז"ל.
הפרס בשווי של 50,000 ש"ח.
הפרס יוענק לחוקר/ת ישראלי/ת עבור ספר מחקרי/עיוני חדש (שפורסם בשלוש השנים האחרונות) בנושא גאואסטרטגי הנוגע בעיקר למדינת ישראל או למזרח התיכון.
הפרס יוענק ביום העיון השנתי לזכרו של ראובן חייקין שיתקיים במהלך חודש ינואר 2023 .
הצעות יש להגיש בצרוף עותק קשיח של הספר ועותק דיגיטלי עד לתאריך 1 בספטמבר 2022 למזכירות קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה,
הר הכרמל, חיפה 3498838
יצירת קשר בדוא"ל ch-strategy@geo.haifa.ac.il

את תקנון הפרס ואת טופס הבקשה ניתן לקבל באתר האינטרנט של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה:
ch-strategy.hevra.haifa.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה