< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): כתב העת הארה משפטית (מעיין פרל, רועי גילבר) [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2080606/

פסק הדין של בית המשפט העליון האמריקאי אשר ביטל לאחרונה את הלכת Roe v Wade צמצם בצורה משמעותית את האפשרות של נשים רבות בארה"ב להפסיק את הריונן. פסק הדין זכה להד תקשורתי רחב גם בישראל, שבה רצונה של אישה להפסיק היריון תלוי בהסכמה של ועדה סטטוטורית. הנושא, אשר נמצא במרכז השיח הציבורי בישראל בימים אלה, מעלה שאלות משפטיות, אתיות וחברתיות רבות ומורכבות.

אנו מזמינים חוקרים מכל התחומים (משפט, אתיקה, פילוסופיה, מדעי החברה ועוד) וכן סטודנטים לתארים מתקדמים, עורכי דין ושופטים להגיש מאמרים קצרים בנושא לכתב העת הארה משפטית אשר מקיים הליך שיפוט עיוור כפול ומבטיח פרסום מהיר ומקוון. החלטה בעניין קבלה/דחייה תימסר בתוך כחודש ימים מיום הגשת המאמר לכתב העת. המאמר לא יעלה על 8,000 מילה כולל הערות שוליים. על המאמר להיות מוגש בפורמט של רווח אחד וחצי, יישור בשני הצדדים, גופן 12 ובשוליים של 2.5 ס"מ מכל צד. יש לשלוח את המאמרים לכתובת mishpat@netanya.ac.il.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לעורכי כתב העת:
ד"ר מעיין פרל – maayanfilmar@gmail.com
פרופ' רועי גילבר – gilbroi@netanya.ac.il

https://www.netanya.ac.il/legal-commentaries/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה