< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): בכתב העת הומור מקוון; כתב עת מדעי בחקר ההומור בנושא עדות ישראל בראי ההומור (עופרה מצוב כהן) [עברית] דדליין לתקצירים=31.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2072707/

חוקרים מכל תחומי הידע ובמיוחד מתחומי מדעי הרוח והחברה מוזמנים לשלוח מאמרים
לגיליון מיוחד של כתב העת הומור מקוון שנושאו יהיה עדות ישראל. השיח בנושא עדות
בישראל נחקר מאז קום המדינה בתחומי ידע שונים כמו אנתרופולוגיה, מדעי ההתנהגות,
סוציולוגיה, היסטוריה, קולנוע, תיאטרון, לשון וספרות.
נראה כי גם תהליך כור ההיתוך המתקיים אף בעת הזו מוסיף מבעים נוספים, מורכבים, לכאן
ולכאן לצביונן של העדות, כל אחת בפני עצמה ואולי אף לזיקות המתקיימות בין העדות
השונות. הנחתנו היא כי חקר בנושא עדות ישראל בראי ההומור יוכל להאיר מזוויות חדשות
על מבע כזה ואחר ואולי גם להציע כיווני מחשבה באשר לאלמנטים ייחודים של עדה
התורמים לתרבותה של החברה בכלל. חוקרים בתחומי מדעי הרוח והחברה מוזמנים לשלוח
מאמרים בנושא.
כתב העת הומור מקוון יוצא לאור פעמיים בשנה, נמצא ברשימת כתבי העת המאושרים על
ידי המל"ג ומתפרסם בבמות בינלאומיות על ידי חברת EBSCO העולמית. בכתב העת
מתפרסמים מאמרים מכל תחומי הידע. כנהוג בכתבי עת שפיטים, המאמרים נשלחים
לשיפוט עיוור למומחים בתחומי הידע הרלוונטיים. ניתן להציע מאמרים שהתפרסמו בשפות
אחרות בכתבי עת מדעיים. ההחלטה האם לפרסם נתונה בידי העורך הראשי של כתב העת.
תאריכי יעד: יש לשלוח תקציר עד 31 לאוקטובר 2022 ומאמר מלא עד פברואר 2023.
את המאמרים יש לשלוח בקובץ וורד, כולל שם שם המחבר/ת, שיוך אקדמי ופרטי התקשרות.
לפרטים נוספים על אופן הגשת המאמרים ראו בקישור הבא:
https://www.israeli-humor-studies.org/page46.php
את המאמר יש לשלוח לעורכת האורחת של הגיליון הח"מ, לכתובת המייל הבאה:
ofmc45@gmail.com
בברכה,
ד"ר עופרה מצוב כהן,
חוקרת ספרות
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
אוניברסיטת אריאל

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה