< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: לימודי אסיה [בר אילן / רמת גן] דדליין=18.10.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2072500/

הליך איתור מועמד/ת למשרה תקנית בכירה בתחום לימודי אסיה באוניברסיטת בר-אילן

המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך מופנית לכל המגדרים.

הפקולטה למדעי המדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן מכריזה על הליך לאיתור מועמדים למשרה תקנית בכירה בתחום לימודי אסיה. תחילת המינוי: אפריל 2023 ( סמסטר ב תשפ”ג).

דרישות התפקיד: עריכת מחקר עצמאי ברמה הגבוהה ביותר, הוראה במשרה מלאה לפי המכסה בתקן אקדמי, הנחית תלמידי מחקר, התמודדות על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות, שיתופי פעולה עם חוקרים בישראל ובחו”ל, יכולת עבודה בצוות, השתלבות עם סגל המחלקה ותרומה לקידום המגמה.
הערות: שפת ההוראה היא עברית. המשרה כפופה לאישור אקדמי ותקציבי של האוניברסיטה.

כישורים נדרשים:
1. PhD בתחום רלוונטי
2. ידיעת אחת משפות אסיה
3. פרופיל מחקרי בינלאומי בולט
4. מחקר משמעותי ורצף פרסומי בבמות אקדמיות מצוינות בתחום
5. ניסיון בהוראה

על המועמד/ת להגיש:
1. מכתב פניה הכולל פרופיל אקדמי והתייחסות למחקר ולהוראה – עד שני עמודים
2. קורות חיים כולל רשימת פרסומים
3. רשימת קורסים (ניסיון בהוראה) וסקרי הוראה אם יש
4. שני פרסומים אקדמיים נבחרים
5. שלושה שמות ממליצים כולל שיוך אקדמי ופרטי התקשרות

את המסמכים יש לשלוח למזכירות הפקולטה למדעי הרוח אל שירית: shirit.malichi@biu.ac.il

• בשורת הנושא יש לכתוב: “הליך איתור מועמד/ת למשרה תקנית בכירה – לימודי אסיה”
• יש לוודא שהדוא”ל התקבל
• שאלות יש להפנות לכתובת shirit.malichi@biu.ac.il

תאריך אחרון למשלוח המועמדות 18.10.2022 בחצות. לא יתקבלו פניות לאחר תאריך זה.

 

Message publisher
ורד מושקוביץ vered.moshkovitz@biu.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added