< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מורה בבית הספר למדעי המדינה [אונ חיפה] דדליין=31.7.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2072320/

קול קורא למשרת מורה

בית הספר למדעי המדינה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה, מחפש מועמדות ומועמדים בעלי תואר דוקטור למשרה אקדמית של מורה שתחל בשנה”ל תשפ”ג (1/10/2022).
המשרה כוללת אחריות על מערך של תוכניות לתואר שני לא מחקריות, הוראה של שישה קורסים בתוכניות תואר שני, גיוס סטודנטיות וסטודנטים ומחייבת בקיאות בתחומי ממשל, רעיון מדיני ויחסים בינלאומיים. משך המשרה לשנתיים עם אפשרות להארכה וקידום בהתאם לביצועים ושיקולים אקדמיים ותקציביים.

דרישות:
• תואר דוקטור.
• הצטיינות בהוראה אקדמית.
• ידע וניסיון בשיווק.
• בקיאות בסוגיות הנוגעות לממשל, רעיון מדיני ויחסים בינלאומיים.
• הוכחה ליכולת מדעית בדמות מאמר שפורסם או ספר.
• עדיפות תינתן למועמדים ומועמדות עם רקע בגיוס סטודנטיות וסטודנטים.

נא לשלוח את הפרטים הבאים:
• קורות חיים לפי התבנית של אוניברסיטת חיפה.
• סקרי הוראה.
• הצהרת כוונות הכוללת תוכנית שיווק וגיוס סטודנטיות וסטודנטים לתואר שני ורשימת קורסים אשר המועמד/ת יכול/ה ללמד.
• שני מכתבי המלצה לפחות – מאיש אקדמיה ומעסיק/ה קודם אחר.
• דוגמה של פרסום מחקרי.

נא לשלוח את כל המידע המבוקש בדוא”ל עד 31.7.2022 אל פרופ’ דנה ושדי
dvashdi@univ.haifa.ac.il

איוש המשרה כפוף לשיקולים אקדמיים ותקציביים של האוניברסיטה
איוש המשרה מותנה באישור רקטור האוניברסיטה ודיקן הפקולטה למדעי החברה.
האוניברסיטה איננה מחויבת לבחור במי מהמועמדים והמועמדות.

 

Message publisher
Rotem Miller-Mor Attias, Ph.D. Department of Public Administration and Policy School of Political Sciences The University of Haifa Office: +972-4-8288682 Email: rotem.miller@poli.haifa.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added