< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס (מתחילים) סדנה מקוונת בזום (אולז'ן גולדשטיין) [מופ"ת / מקוון] 7.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2072301/

ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס (מתחילים)
סדנה מקוונת בזום
מנחה: ד"ר אולז'ן גולדשטיין

תקציר
תוכנת אטלס מאפשרת ארגון יעיל של מסמכים, ניהול תהליך של קידוד התכנים ברמות שונות, קידוד אוטומטי, הוצאת תוצאות הניתוח על פי שאילתות, מיפוי ויזואלי של תוצאות הניתוח ועוד.
בסדנה יכירו המשתתפים את תוכנת אטלס לניתוח איכותני, ויתנסו בניתוח תוכן ברמה טקסטואלית וברמה מושגית.

מטרות
להכיר ולהתנסות בניתוח איכותני של מסמכים ברמה טקסטואלית ומושגית.

נושאי הסדנה
היכרות עם הקונצפציה, המושגים והאפשרויות של תוכנת אטלס.
הפעלת התוכנה, רכיבי הממשק, הכנת מסמכים ושילובם בתוכנה.
ניתוח תוכן ברמה טקסטואלית: הגדרת יחידות תוכן, קידוד פתוח של ציטוטים.
הפקת דוחות שונים של ניתוח, שאילתות, אפשרויות חיפוש וקידוד אוטומטי.
קבוצות הקודים והמסמכים, מזכרים.
ניתוח ברמה מושגית, יצירת קשרים בין הקודים, קטגוריות-על ומפת מושגים.

קהל היעד
הסדנה מיועדת לחוקרים המעוניינים במחקר איכותני.

מבנה הסדנה
הסדנה תתקיים מרחוק ב-Zoom. היא תכלול נחיות לשימוש באטלס, בדיון בדרכים לייעול של הניתוח ובשימושיה לצורכי אמינות הניתוח.

משתתפי הסדנה יעבדו במחשב האישי שלהם, עם תוכנה מותקנת. כדי להוריד את גרסת הניסוי יש להיכנס לכתובת http://atlasti.com/free-trial-version . יש להירשם לאתר ולאשר את ההרשמה באמצעות תגובה להודעת דוא"ל.
גרסת הניסוי מאפשרת לבצע כל הפעולות, אך השימוש החופשי בה מוגבל לכמה ימים (5 ימים במהלך 90 יום מיום ההתקנה), ולמספר מסוים של מסמכים, קודים וציטוטים.
אם ברצונכם להתנסות בגרסת הניסוי לפני הסדנה, עליכם להשאיר לפחות יומיים כדי שתוכלו לעבוד בה במסגרת הסדנה עצמה. למשתמשי MAC מומלץ להיעזר בפלטפורמה PC מותקנת במחשב.

על המרצה: ד"ר אולז'ן גולדשטיין – מרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, חברת המרכז למחקר איכותני של האדם והחברה באוניברסיטת בן-גוריון.

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.

7.9.22, 14:30-10:00

עלות: 180 ש"ח

להרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10442/

* (מופתקיץ22)

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
כתובת מלאה
מכון מופת, שושנה פרסיץ, תל אביב-יפו, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה