< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנת מחקר: מחשבה - מחקר שיתופי בחינוך המיוחד ליווי מחקרים בחינוך המיוחד – תכנון, ביצוע ופרסום (שירלי הר-צבי (הכהן)) [מופ"ת / ת"א & מקוון 10/22-06/23] מפגש ראשון ודדליין להרשמה=27.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2072300/

סדנת מחקר שנתית בחינוך מיוחד
"מחשבה": מחקר שיתופי בחינוך המיוחד ליווי מחקרים בחינוך המיוחד – תכנון, ביצוע ופרסום
סדנה שנתית היברידית
מנחה: ד"ר שירלי הר צבי הכהן
היקף: 15 שעות אקדמיות

רקע
סדנת המחקר בחינוך המיוחד במכון מופ״ת מפגישה חוקרות וחוקרים המלמדים במכללות ובאוניברסיטאות ללימוד משותף, במטרה להוביל מחקרים ואחר כך גם לפרסם מאמרים בתחומי החינוך המיוחד.

במסגרת זו יתקיימו שישה מפגשים בשנת הלימודים תשפ"ג (חלקם יהיו מקוונים וחלקם פנים אל פנים), בסה"כ 15 שעות אקדמיות (ההשתלמות מוכרת לגמול).

מטרות הקבוצה
לתת הזדמנויות להיכרות הדדית בין חוקרים/ות ולשותפויות במחקר.
לפתח מיומנויות מחקר ולקדם את השיח המקצועי ואת הידע בתחום המחקר בחינוך המיוחד. במסגרת זו נכיר כלי מחקר עדכניים בחינוך המיוחד, כתבי עת מובילים, גישות ושיטות מחקר עדכניות ועוד.
לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים לשם קידום מחקרים ופרסומים בתחום החינוך המיוחד בגישות שונות (כמותניות ואיכותניות). התמיכה במחקר תכלול גם סיוע מתוך סל האפשרויות שמכון מופ"ת מציע.
ליצור שיתופי פעולה עם חוקרים מהסדנה, עם משרד החינוך ועם המדען הראשי, במטרה לקדם מחקרים בחינוך המיוחד.
לאסוף נתונים במשותף (בקבוצות עבודה) לצורך עיבוד וכתיבה של מאמרים מחקריים, פיתוח כלים חדשים ותוכניות עבודה, והצגה בכנסים בארץ ובכנסים בין-לאומיים.
להעמיק את הידע בתחומי המחקר בחינוך המיוחד באמצעות הרצאות וסדנאות שיעבירו טובי המרצים בארץ. הנושאים ייבחרו על פי תחומי העניין של המשתתפים, לדוגמה: משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים; עבודת צוות בחינוך המיוחד; שילוב טכנולוגיות בחינוך המיוחד; תפקודים ניהוליים וקשב; מוח ולמידה; חינוך מכיל; תוכניות התערבות בחינוך המיוחד; הוראה מותאמת רגשית וחברתית; אוכלוסיות בחינוך המיוחד – הפרעות למידה ספציפיות, אוטיזם, מוגבלות שכלית, הפרעות התנהגות; ועוד.
מועדים

ימי חמישי, 27.10.22 פנים אל פנים, 15.12.22 מקוון בזום, 19.1.23 מקוון בזום, 23.2.23 פנים אל פנים, 27.4.23 מקוון בזום, 29.6.23 פנים אל פנים

המפגשים פנים אל פנים במכון מופ"ת יתקיימו בשעות 10:45–13:15
המפגשים המקוונים בזום יתקיימו בשעות 10:45–12:15

מחיר: 500 ש"ח

תינתן 10% הנחה לנרשמים עד 26.9.2022 המחיר לאחר הנחה: 450 ש"ח
להרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10180/
להרשמה טלפונית: 03-6901401/426

https://store.macam.ac.il/store/workshops/10180/

* (מופתקיץ22)

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
כתובת מלאה
מכון מופת, שושנה פרסיץ, תל אביב-יפו, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה