< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: היסטוריה של העת העתיקה, היסטוריה של ימה"ב [טבעון] דדליין=5.8.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2070704/

משרת הוראה ומחקר בהיסטוריה של העת העתיקה, ימה"ב והעת החדשה מוקדמת
קול קורא

החוג להיסטוריה ומחשבת ישראל במכללת אורנים מזמין פניות של מועמדות/דים למשרת הוראה בהיסטוריה של העת העתיקה, ימה"ב, והעת החדשה המוקדמת (בכפוך לאישור תקציבי)

על המועמדות/דים להיות בעלי תואר שלישי מאושר מאוניברסיטה בארץ או בחו"ל בתחומי הידע הרלוונטיים ועם ניסיון בהוראה ובמחקר. תעודת הוראה וניסיון בהוראה במערכת החינוך יהוו יתרון.

דרישות המשרה: הוראת קורסים בתחומי העניין והמחקר של המועמד/ת ובהיקף הנדרש על ידי החוג, הנחייה בכתיבת מטלות ועבודות והשתתפות בפעילויות החוג כולל סיורים לימודיים

על המועמדות/דים להכין תיק עבודת הכולל קו"ח מעודכנים, רשימת פרסומים, תיאור קצר של עשייתן/תם המחקרית והחינוכית. כמו כן התיק יכלול משובי הוראה מהשנתיים האחרונות (במידה ויש) וכן פרטי התקשרות של שלושה ממליצים

את הפניות יש לשלוח בפורמט pdf לדיקנטית הפקולטה למדעי החברה והרוח במכללת אורנים ד"ר הדס הירש לכתובת hadas_h@oranim.ac.il

תחילת ההעסקה, שנה"ל תשפ"ג (1.10.2022)

מפרסם ההודעה
ירון ג'אן yaron.jean@oranim.ac.il
כתובת מלאה
מכללת אורנים, קרית טבעון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה