< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / תוכנית עמיתי ספרייה במכון ון ליר בירושלים לחוקרים בראשית דרכם האקדמית [ון ליר / ירושלים] דדליין=31.8.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2070703/

קול קורא
לחוקרים בראשית דרכם האקדמית –
עמיתי ספרייה* במכון ון ליר בירושלים

מכון ון ליר בירושלים מזמין סטודנטים בשלב כתיבת עבודת הדוקטור ופוסט-דוקטורנטים חדשים להצטרף לעמיתי הספרייה ולהשתלב בקהילת החוקרים במכון.
עמיתי הספרייה נהנים מיתרונותיה של קהילת החוקרים הבין-תחומית של הספרייה ומקבלים גישה לאוספי הספרייה, הכוללים יותר מ-40,000 ספרים וכתבי עת, בעיקר בתחומי הפילוסופיה, ההיסטוריה, מדע המדינה והדת.
עמיתי הספרייה נדרשים לעבוד בספרייה לפחות יומיים בשבוע. תינתן עדיפות למועמדים ממדעי הרוח והחברה שעבודתם עולה בקנה אחד עם נושאי המחקר של המכון:
• קדושה, דת וחילון
• מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה
• ישראל במזרח התיכון
• אתגר החיים המשותפים
• פמיניזם ומגדר
• גלובליזציה וריבונות
המעוניינים מתבקשים לשלוח מכתב פנייה קצר ובו כמה פרטים ביוגרפיים, נושא הדוקטורט ותחומי מחקר עיקריים בצירוף קורות חיים אל פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים, באמצעות ביילה פסיקוב baylap@vanleer.org.il לא יאוחר מ-31 באוגוסט 2022.
אנא ציינו "עמיתי ספרייה בראשית דרכם" בשורת הנושא של הדוא"ל.

* המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

English – https://bit.ly/3zwH5Vm | עברית – https://bit.ly/3R5wojr

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה