הזדמנות // מלגה: לשהות מחקרית בארכיוני החברה הפתוחה. נושא: לקחים מהמלחמה הקרה? [בודפשט] דדליין שני=15.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2070420/

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives

Research theme within the Visegrad Scholarships at OSA in 2022/23

Lessons of the Cold War?

In the context of the current invasion of Ukraine and the ongoing tragic war, many analysts have claimed that we face the real end of (or the confirmation) of the Cold War and its dichotomies. What we witness would be the outright confrontation between civic liberalism and autocracy, or the “West” and the “East”. According to Stephen Kotkin, even if post-communist societies have changed, a military-police dictatorship in some former satellite countries is still fighting a “West” seen as an enemy, and this has the reverse consolidating effect on the West which re-emerged and stood up against Putin.

We invite historians, researchers, political scientists, sociologists, and socially engaged artists to reflect on the Lessons from the Cold War by taking cues from the Blinken OSA collections. The applicants are encouraged to reflect on the connections as well as on the differences between current times and the past by following some recommended sub-topics listed below.

 • The importance of homegrown dissident cultures of truth telling and the related counterpropaganda in minimizing them as foreign agents.
 • Histories of Soviet invasions (1956, 1968, 1979), their stakes, misunderstandings, and miscalculations.
 • The political instrumentalization and hollowing of concepts, such as “fascism”, “Nazism,” and “imperialism”.
 • The demonizing methods of propaganda (as not just an alternative regime of facts, but as a stigmatizing tool).
 • The power of stories: revisionist and public usages of history for political ends.
 • The relationship between foreign policy, strategic security, and energy relations (at global scale, too).
 • Lessons from the international security crises (Berlin in 1961, Cuba in 1962, the Sino Soviet split).
 • Informational asymmetries (cultures of secrecy and obscure decision-making versus cultures of openness and liberalism).
 • Histories and efficacy of human rights advocacy with regards to abusive regimes.
 • Post-'89 transitions and their connections to the Cold War (reproduction of secret police networks and the new oligarchies, different understandings of the role of State, the subordination of the legal system, etc.).
 • Conditions for the maintenance/ disruptions of autocratic regimes (the role of ideology, political patronage, corruption, etc.).
 • Retroactive assessment of international responses to political and security crises: the role of appeasement, of “stability”.
 • People on the move: internal displacement and forced migration following Soviet invasions during communism and the dissolution of countries (USSR, YU, Czechoslovakia) in its aftermath.

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
בודפשט, Galeria Centralis, Arany János utca, הונגריה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה