< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: למשתתפי סדנה מתודולוגית לתלמידי תואר שלישי במכון לחקר ארץ ישראל ויישובה [יד בן צבי / ירושלים] דדליין=30.6.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2061501/

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
מעניק מלגה למשתתפי
סדנה מתודולוגית לתלמידי התואר השלישי לשנת תשפ”ג
במסגרת פעילות המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והמרכז המשותף ליד בן-צבי והאוניברסיטה העברית נקיים סדנה לדוקטורנטים מצטיינים שתחום מחקרם נוגע לחקר ארץ-ישראל, יישובה ותרבותה
הסדנה תתקיים בימי שני בין השעות 16:30-18:30 ביד יצחק בן-צבי בירושלים ותכלול סדרה של שבעה מפגשים שיתמקדו בסוגיות מתודולוגיות של כתיבת עבודת דוקטורט ומחקר בכלל.

המשתתפים בסדנה יזכו במלגה בסך 4,500 וכן במבחר ספרים מהוצאת יד בן-צבי
קבלת המלגה מותנית בהשתתפות פעילה בכל פגישות הסדנה

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

1. למלא את הטופס המקוון באתר המלגות: www.ybz.org.il/milgot&prasim
לשלוח דוא”ל המכיל את הפריטים הבאים:
א. קורות חיים ורשימת פרסומים
ב. אישור על מעבר לשלב ב’ (חובה)
ג. גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני
ד. תיאור קצר (1000 – 1500 מילה) של עבודת המחקר
ה. המלצה מהמנחה לעבודת הדוקטור (במידה ויש שני מנחים – מספיקה המלצה אחת)

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא”ל ganit@ybz.org.il | טל’: 02-5398873
תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי ה-30 ביוני 2022

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added