< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: אגף החפירות - הכנס הראשון על משטרה וארכיאולוגיה [בית שמש 10/22] דדליין=14.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2061110/

המחקר הארכיאולוגי והזיהוי הפלילי דומים במידה רבה. בשתי הדיסציפלינות מיישמים מתודולוגיות עבודה מתקדמות במטרה לנסות להבין מה קרה באתר / זירה, מתי זה קרה, מי היה שם, ומה נעשה. לשם כך, הארכיאולוגים וחוקרי הזיהוי הפלילי, עושים שימוש בכלים כגון: טכנולוגיות תיעוד דיגיטליות, מעבדות חומרים וניתוח גיאוגרפי (GIS). כלים אלו, מאפשרים להם לפרש את מה שעומד בפניהם ולענות על השאלות העולות מכך. הדימיון בשיטות המחקר של ארכיאולוגים וחוקרי הזיהוי הפלילי, הביא למחקרים משותפים רבים, שיתופי פעולה וקשרי עבודה פוריים ופורצי דרך בין מוסדות מחקר אקדמיים לארגוני אכיפת חוק. ברצוננו ליצור במה שבה יוצגו מחקרים חדשניים ובין-תחומיים, העוסקים בקשרים שבין ארכיאולוגיה ומשטרה.
חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות ארכיאולוגיות, פורנזיות והיסטוריות שונות מוזמנות ומוזמנים להגיש הצעה להרצאה בת 20 דקות בכנס, תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר בנושאים הבאים:

מדעי העזר – תיעוד, מעבדות וניתוח ממצאים, מה קורה כשעוברים מהשטח למעבדה.
אירוע בריבוע – כאשר החפירה הופכת לזירת אירוע משטרתי.
תפיסת הזמן- מתי זה התרחש? על השונה והדומה בתפיסת הזמן של החוקרים משני הארגונים.
ניתוח זירה או אתר ארכאולוגי – כיצד החוקרים מנתחים זירה ובאילו כלים.
מהמאקרו למיקרו ומיקרו למאקרו.
האקדח המעשן – העדות המפלילה ו/ או ראיית הזהב על שימוש בכלים פורנזיים במחקרים.
עתיקות, פשיעה ואכיפה.
1+1=? – תוצאות המחקר ופרשנות הזירה/אתר.

הצעה להרצאה בהיקף של 200 מילים לכל היותר, יש לשלוח בצירוף קורות חיים כקובץ וורד ((word
לכתובת mazapiaa@gmail.com לתאריך 14/07/2022, ט"ו בתמוז התשפ"ב.
בברכה,
הועדה המארגנת: סנ"צ ד"ר שלומי שטרית, אסף פרץ, ד"ר עומרי ברזילי, ד"ר רפי לואיס, פקד מאיר רוטר, אדריאן גנור.

המחקר הארכיאולוגי והזיהוי הפלילי דומים במידה רבה. בשתי הדיסציפלינות מיישמים מתודולוגיות עבודה מתקדמות במטרה לנסות להבין מה קרה באתר / זירה, מתי זה קרה, מי היה שם, ומה נעשה. לשם כך, הארכיאולוגים וחוקרי הזיהוי הפלילי, עושים שימוש בכלים כגון: טכנולוגיות תיעוד דיגיטליות, מעבדות חומרים וניתוח גיאוגרפי (GIS). כלים אלו, מאפשרים להם לפרש את מה שעומד בפניהם ולענות על השאלות העולות מכך. הדימיון בשיטות המחקר של ארכיאולוגים וחוקרי הזיהוי הפלילי, הביא למחקרים משותפים רבים, שיתופי פעולה וקשרי עבודה פוריים ופורצי דרך בין מוסדות מחקר אקדמיים לארגוני אכיפת חוק. ברצוננו ליצור במה שבה יוצגו מחקרים חדשניים ובין-תחומיים, העוסקים בקשרים שבין ארכיאולוגיה ומשטרה.
חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות ארכיאולוגיות, פורנזיות והיסטוריות שונות מוזמנות ומוזמנים להגיש הצעה להרצאה בת 20 דקות בכנס, תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר בנושאים הבאים:

מדעי העזר – תיעוד, מעבדות וניתוח ממצאים, מה קורה כשעוברים מהשטח למעבדה.
אירוע בריבוע – כאשר החפירה הופכת לזירת אירוע משטרתי.
תפיסת הזמן- מתי זה התרחש? על השונה והדומה בתפיסת הזמן של החוקרים משני הארגונים.
ניתוח זירה או אתר ארכאולוגי – כיצד החוקרים מנתחים זירה ובאילו כלים.
מהמאקרו למיקרו ומיקרו למאקרו.
האקדח המעשן – העדות המפלילה ו/ או ראיית הזהב על שימוש בכלים פורנזיים במחקרים.
עתיקות, פשיעה ואכיפה.
1+1=? – תוצאות המחקר ופרשנות הזירה/אתר.

הצעה להרצאה בהיקף של 200 מילים לכל היותר, יש לשלוח בצירוף קורות חיים כקובץ וורד ((word
לכתובת mazapiaa@gmail.com לתאריך 14/07/2022, ט"ו בתמוז התשפ"ב.
בברכה,
הועדה המארגנת: סנ"צ ד"ר שלומי שטרית, אסף פרץ, ד"ר עומרי ברזילי, ד"ר רפי לואיס, פקד מאיר רוטר, אדריאן גנור.

https://www.policemuseum.org.il/he/agafhafirot_call4papers/

מפרסם ההודעה
סנ"צ ד"ר שלומי שטרית מפקד בית מורשת משטרת ישראל moreshet@police.gov.il
כתובת מלאה
בית מורשת משטרת ישראל, בית שמש, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה