< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנה: מחקר כמותי - ניתוח נתיבים (משוואות מבניות) (ירון סלע) [מופ"ת / מקוון] 8.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2061020/

ניתוח נתיבים (משוואות מבניות) ׀ ד"ר ירון סלע

 

הסדנה תתקיים באופן מקוון בזום, ביום חמישי, 8 בספטמבר 2022, בשעות: 10:00 -14:30

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10396/

 

תקציר

מטרת הסדנה היא ללמד את המשתתפים את התאוריה והפרקטיקה של "ניתוח נתיבים", המיועד לבחינת מודלים המורכבים מכמה משתנים תצפיתיים ולטנטיים, כולל בדיקת קשרי תיווך.

דרישת קדם: ניתוח נתונים מתקדם.

פירוט:

  • מבוא לניתוח נתיבים ויישומים אפשריים
  • מקדמים להערכת קשר בניתוח נתיבים
  • נתונים לטיב התאמה (Goodness of Fit)
  • העברת קובץ נתונים מ-SPSS ל-AMOS: נתונים חסרים, פריטים, משתנים לטנטיים
  • משתנים תצפיתיים מול משתנים לטנטיים
  • מודל בסיסי לרגרסיה מרובה ב-AMOS: בנייה, הרצה, פרשנות ודיווח
  • בניית מודל תיווך ב-AMOS: בנייה, הרצה, פרשנות ודיווח

 

מחיר: 180 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10397/

 

* (מופתקיץ22)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה