< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנה: מחקר איכותני - חקר השיח בשירות החוקר האיכותני: היבטים מתודולוגיים (עירית קופפרברג) [מופ"ת / מקוון] 8.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2061006/

חקר השיח בשירות החוקר האיכותני: היבטים מתודולוגיים ׀ פרופ' עירית קופפרברג

 

הסדנה תתקיים באופן מקוון בזום, ביום חמישי, 8 בספטמבר 2022, בשעות 10:00–14:30

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10398/

 

תקציר

מטרת הסדנה היא להציג למשתתפים/ות את המסגרת התאורטית והמתודולוגית של חקר השיח, כדי שיוכלו להשתמש בה במחקריהם/ן. המשתתפים/ות בסדנה יתנסו בעריכת מחקר לדוגמה שיכלול הצגת מטרות ושאלות מחקר, מסגרת תאורטית, ניתוח נתונים והצגת נתונים ופרשנותם. לאחר הסדנה, המשתתפים/ות יקבלו רשימת מקורות עדכנית ורלוונטית לסדנה. נוסף על כך, המשתתפים/ות יוכלו להציג שאלות הנוגעות למחקרים שלהם/ן, ולקבל עליהן תשובות.

תרומת הסדנה

  • הבלטת השילוב בין שיטות ניתוח נתונים שונות, ליצירת אמינות מחקרית.
  • הבלטת הקשר בין חלקי המחקר השונים, ויצירת לכידות ביניהם.
  • הצגת התרומה של חקר השיח לחשיפת ממדים גלויים וסמויים של הנתונים.
  • הגדרת מושגי יסוד מרכזיים: שיח, חקר השיח, שיח מתוכנן, מתודולוגיה, שיטת ניתוח
  • נתוני מחקר רב-מודליים וחד-מודליים, אינטראקציה, סיפור אישי, בניית זהות, שפה מטפורית ועוד

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים/ות ולסטודנטים/ות לתארים מתקדמים המבקשים/ות לשלב במחקרם/ן ניתוח שיח.

 

מחיר: 180 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10398/

 

 

* (מופתקיץ22)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה