< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנה: מחקר איכותני - ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות (גבריאלה ספקטור-מרזל) [מופ"ת / מקוון] 24.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2061002/

יתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות ׀ ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל

 

הסדנה תתקיים באופן מקוון בזום, ביום ראשון, 24 ביולי 2022, בשעות 10:00–14:30

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10403/

 

תקציר

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה; דגש עיקרי יושם על מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית; המשתתפות/ים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים שיישלחו להן/ם מראש.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים העורכות/ים או מתכננות/ים לערוך מחקר נרטיבי, ויש להן/ם היכרות בסיסית עם מחקר זה.

תינתן עדיפות למי שלמדו בסדנה "מבוא למחקר נרטיבי"

 

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס הניתוח הנרטיבי
  • היכרות עם הסוגים השונים של ניתוח נרטיבי
  • הבנת העקרונות והכלים של מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית
  • רכישת יכולת ראשונית לניתוח נרטיבים

 

מחיר: 180 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10403/

 

* (מופתקיץ22)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה