< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס ון ליר לכתיבה מסאית [ון ליר] דדליין=31.7.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2052802/

פרס ון ליר לכתיבה מסאית, שיוענק השנה בפעם הראשונה, מבקש לעודד כתיבה מסאית יצירתית שפורצת גבולות דיסציפלינריים; כתיבה שבכוחה להצית את הדמיון ולעורר את התודעה, ובתוך כך לשפוך אור על מצבי קיום, על דמויות ועל אפשרויות חיים, ולהציע משמעות. בכל שנה יבחר מכון ון ליר נושא לתחרות הכתיבה המסאית.

למחבר/ת המסה הזוכה בתחרות יוענק פרס בסך 10,000 ש”ח. המסה הזוכה, ולפי שיקול הדעת של ועדת השיפוט גם מסות אחרות שתצוינה לשבח, תפורסמנה בכתב העת “הזמן הזה”.
הנושא שנבחר לשנת תשפ”ב-2022 הוא “חיים עם סתירות פנימיות”.

סתירות פנימיות, ההכרה בהן וההתמודדות עם המורכבויות שעולות מהן הן חלק בלתי נפרד מהניסיון האנושי המשותף, אך הן גם תלויות מקום, זמן ונסיבות. ריבוי הסתירות הפנימיות, המאפיין את הקיום האנושי, עלול לעורר חוסר נחת משתק, אך הוא גם מזמן שלל שאלות ופותח מרחבים חדשים של אפשרויות משחררות. מהם המאפיינים המרכזיים של הקונפליקט הפנימי? מהם אופני התנועה שלו בין המרחב הפנימי לבין המרחב החיצוני? אלו הן ממין השאלות שהמסה תעסוק בהן.

קול קורא להגשת מועמדות > https://bit.ly/3PE9U8m
הגשת מועמדות עד לתאריך 31 ביולי 2022
היקף המסה לא יעלה על 2,500 מילים; המסה תוגש בעברית או בערבית.
את המסה יש לשלוח בעותק דיגיטלי על פי התנאים המפורטים בתקנון לדוא”ל masot@vanleer.org.il

תקנון הפרס >https://bit.ly/3yQbPRx

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added