< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מרצה בכיר/ה עם התמחות בתחומי קוריאה/הודו המודרנית [בר אילן, רמת גן] דדליין=6.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2051512/

המגמה ללימודי אסיה ברב-תחומי במדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן מכריזה על הליך לאיתור מועמדים למשרה תקנית בכירה עם התמחות בתחומי קוריאה/הודו המודרנית.

תחילת המינוי הוא אוקטובר 2022.

המועמד שייבחר יידרש לעסוק בהוראה במשרה מלאה, בעריכת מחקר עצמאי ברמה הגבוהה ביותר, בהתמודדות על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות ובשיתופי פעולה עם חוקרים בישראל ובחו"ל. כמו-כן, נדרשת יכולת עבודה בצוות, השתלבות עם סגל המחלקה ותרומה לקידום המגמה.

יישקלו מועמדים בעלי תואר דוקטור בתחומים הרלוונטיים.

איוש המשרה יתבצע בהתאם להליכים האקדמיים ולנהלים החלים באוניברסיטה, ובכפוף להם. המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון אישי ויתבקשו להעביר הרצאת משרה בפני חברי הסגל. המחלקה אינה מחויבת לקבל אף הצעה.

על המועמדים לשלוח תיק מועמדות עד ה-6/6/22 ובו:

  1. מכתב מועמדות
  2. קורות חיים מעודכנים ומפורטים
  3. רשימת קורסים שאותם העביר המועמד וסקרי הוראה
  4. רשימת פרסומים
  5. פרטי קשר (שם, שיוך ממסדי, דוא"ל ומס' טלפון) של שלושה מרצים במוסד' אקדמי מוכר שיהיו מוכנים לספק מכתב המלצה במקרה הצורך.
  6. למועמדים שטרם אושרה להם עבודת הדוקטורט: יש להגיש דו"ח התקדמות עדכני והערכה חתומה מהמנחה שהעבודה תוגש לשיפוט עד יוני 2022. אישור הדוקטורט יהיה תנאי לתחילת המשרה.

את המסמכים יש לשלוח למזכירות הרב-תחומי במדעי הרוח בכתובת: barav.humanities@biu.ac.il

  • יש לוודא קבלת המייל ממזכירות המחלקה.
  • בשורת הנושא יש לכתוב: "הליך איתור – מגמת לימודי אסיה"
  • שאלות יש להפנות לכתובת barav.humanities@biu.ac.il או בטלפון: 03-5318231

המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך מופנית לכל המגדרים.

מפרסם ההודעה
מיכל זלצר לביד michal.zelcer-lavid@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה