< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תמיכה בהוצאה לאור של ספר במדעי הרוח וחקר התרבות, מטעם הקרן הלאומית למדע. ללא דדליין

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה