הזדמנות // מלגה: פוסטדוק במדעי החברה בחו"ל, מטעם הקרן הלאומית למדע. דדליין=5.7.22

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה