< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): נגישות לצדק. גיליון מיוחד של כתב העת מעשי משפט (עמרי ידלין) [עברית] דדליין לתקצירים=15.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2041807/

קול קורא למאמרים בנושא:
״נגישות לצדק"
לכבוד יובל להקמת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים

הסיוע המשפטי במשרד המשפטים הוקם לפני יובל שנים במטרה להנגיש את מערכות הצדק לציבור רחב של אנשים ובדרך זו להתגבר על חסמים כלכליים, מבניים וגיאוגרפיים שניצבו בפני אנשים רבים. בשנותיו הראשונות ייצג הסיוע המשפטי בכ- 3,000 הליכים בשנה, ובשנים האחרונות נפתחים מדי שנה מעל 100,000 תיקים חדשים לסיוע משפטי בכל תחומי המשפט האזרחי, חובות, מעמד אישי, ביטוח לאומי, דיור ציבורי, עם התמחויות ייחודיות כמו כשרות משפטית וזקנה, אשפוז כפוי וייצוג קטינים.

מאז הוקם הסיוע המשפטי, הצטרפו אליו במהלך השנים גורמים נוספים העוסקים במלאכה חשובה זו של הנגשת המשפט: קליניקות הפועלות במסגרת בתי ספר למשפטים, מערך הסניגוריה הציבורית, "שכר מצוה" של לשכת עורכי הדין, משרדי עורכי דין המספקים שירות משפטי פרו בונו, עמותות שונות וכיו"ב. אך בכך לא די – חידושים טכנולוגיים צפויים לחולל בקרוב מהפכות של ממש בהנגשה של מערכות הצדק לציבור הרחב.

הכרך הבא של כתב העת "מעשי משפט" יוקדש לבחינה מחודשת וביקורתית של "הנגישות לצדק" מנקודת מבט היסטורית, כלכלית, סוציולוגית, משפטית, טכנולוגית או מכל זווית מבט אחרת. אנו מזמינים כותבות וכותבים מעולם המשפט ומכל דיסציפלינה אחרת לשלוח מאמרים שיתרמו למחקר בנושא הנגישות לצדק בכלל והסיוע המשפטי בפרט ולגיבוש גישות חדשות וכלים יצירתיים בתחום.

מעשי משפט הוא כתב עת אקדמי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, המעמיד במרכז את החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל, ושנכתבים הן על ידי אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע, ביניהם עורכי דין חברתיים, מנקודת המבט של "השטח". כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים. המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמאיים אחרים.

הנחיות כתיבה
כותבים/ות המעוניינים/ות לפרסם מאמר מקורי וחדש בגיליון טו' של כתב העת "מעשי משפט" מוזמנים להגיש תקציר של עד 500 מילים עד לתאריך 15.6.22 בדוא"ל mmishpat15@gmail.com. מגישי תקצירים שייבחרו יתבקשו להגיש את המאמר המלא לצורך שיפוט אקדמי עד ליום 18.10.2022 בפורמט Word. נבקש להגביל את אורך המאמרים שיוגשו לכ-8,000 מילים (כולל הערות שוליים), לא להרבות בהערות שוליים ולמקם אותן בסוף המאמר ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (2006).
בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לעורכים בדוא"ל Mmishpat15@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1932wxD89dMTz9pZKrFaAwtO6gsTwNenf/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה