< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון [אב"ג, באר שבע] דדליין=16.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2041104/

מלגת ראש המחלקה לתואר שני ע"ש חוה וצבי דויס במחלקה ללימודי המזרח התיכון

 

קול קורא

 

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מזמינה תלמידים\ות מצטיינים\ות, שיחלו את לימודיהם לתואר השני בשנה"ל תשפ"ג במחלקה, במסלול המחקרי (כתיבת תזה), להציג את מועמדותם לקבלת מלגה יוקרתית. מוזמנים/ות להגיש בוגרי/ות החוגים הרלוונטיים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

המלגה, ע"ס 50,000 ,₪ תחולק בשתי פעימות (שנה א' ו-ב'), בהתאם להתקדמות במחקר.

בנוסף, המלגאים/יות ייהנו מליווי צמוד של ראש המחלקה, ראש הוועדה לתארים מתקדמים,

והמנחה.

 

המועמדים/ות מתבקשים/ות לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת הדוא"ל mideast@bgu.ac.il עד לתאריך 16 ביוני, 2022 בשעה 12:00 בצהריים:

 

– שני מכתבי המלצה.

– קורות חיים עדכניים.

– הצהרת כוונות ותיאור תחומי עניין מחקריים (עד שני עמודים.)

– גיליון ציונים מאושר לתואר ראשון.

 

המועמדים/ות המתאימים/ות יוזמנו לראיון.

 

המלגה תוענק בהתאם לכללי המלגה ולכללים הנהוגים באוניברסיטת בן-גוריון.

 

לפרטים ניתן לפנות לראש הוועדה לתארים מתקדמים, פרופ' חגי רם, בדוא"ל hram@bgu.ac.il

 

מפרסם ההודעה
פרופ' רלי שכטר רמ"ח המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב rellish@bgu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה