< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: סטודנטים/ות וחוקרים/ות צעירים/ות לקבוצת מחקר על ציות וולנטרי, ומנהל/ת קבוצה [בר אילן, רמת גן] דדליין=20.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2040501/

שלום לכולם

הצעת מחקר שלי ל ERC שכותרתה
Generating Voluntary Compliance Across Doctrines and Nations: Integrating the Behavioural and Regulatory Aspects of Governments’ Ability to Trust the Public’s Cooperation, Ethicality and Compliance".
זכתה עכשיו בגרנט ERC Advanced

הפרוייקט בן חמש שנים, יחל בנובמבר 2022 ועוסק בבחינה תיאורית, אמפירית ונורמטיבית של היכולת של מדינות דמוקרטיות לסמוך על שיתוף הפעולה הוולנטרי של הציבור. הפרוייקט מחבר באופן תיאורטי בין שאלות פסיכולוגיות, שנוגעות למוטיבציה פנימית,יושרה, נורמות חברתיות, תרבות, אמון, שיתוף פעולה ומוסר, שאלות רגולטוריות שנוגעות לאופנים השונים בהם המדינה מנסה לשנות את ההתנהגות של הציבור, שאלות כלכליות ביחס לתכנון מנגנונים, תמריצים וסנקציות ושאלות מוסדיות ונורמטיביות ביחס לרמת ואופני הציות השונים אשר ניתן וראוי לצפות להם בתחומי משפט שונים (כגון בריאות הציבור, מסים, סביבה ואתיקה מסחרית) במדינות דמוקרטיות בעלות תרבות שונה . מבחינה מתודולוגית הפרוייקט מנסה לשלב בין גישות שונות החל מניסויי מעבדה וניסויים מבוססי סקרים, גישות אקנומטריות שונות על נתונים חדשים וקיימים וכן ראיונות. המחקר משלב גם חוקרים ממדינות אחרות שיסייעו במחקר ההשוואתי והבינתרבותי וגם חוקרים בכירים יותר מפסיכולוגיה כלכלה ומדעי המדינה.

לצורך הקמת קבוצת המחקר, דרושים/ות חוקרים ברמות וותק שונות, החל מעוזרי מחקר בעלי תואר ראשון, מועמדים לדוקטורט ומועמדים לפוסטדוקטורט מדיסיפלינות שונות כגון כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי המדינה פסיכולוגיה ומשפטים, רקע כמותי חזק מאד נדרש כמעט בכל המשרות. כמו כן דרוש.ה ן מנהל.ת קבוצה שיעסוק בפן התקציבי/אופרטיבי של ניהול הפרוייקט.

סטו
נא לשלוח קורות חיים ליובל פלדמן Yuval.feldman@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
פרופ' יובל פלדמן הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן yuval.feldman@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה