< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס ה-46 של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה: "ההתפטרות הגדולה" - האם היא קיימת, הסיבות לה, ביטוייה והשלכותיה [אונ ת"א 06/22] דדליין=30.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2032603/

The 46th Annual Meeting of IIRRA - Call for Papers

"ההתפטרות הגדולה"
האם היא קיימת, הסיבות לה, ביטוייה והשלכותיה
קול קורא לכנס ה-46 של האגודה הישראלית לחקר יחסי העבודה

בחודשים האחרונים הופיעו ידיעות רבות, בארץ ובעולם, על מה שכונה "ההתפטרות הגדולה." מושג זה אף זכה לערך ויקיפדיה משלו. הידיעות התבססו על נתונים של עלייה חדה בשיעור ההתפטרות החודשי מכוח העבודה הכולל, ומצד שני על ענפים בהם נרשם ביקוש גבוה לעבודה. מה שהוסיף לפליאה הייתה הציפייה המוקדמת שדווקא תהיה נהירה של מובטלים חזרה אל שוק העבודה לאחר הסרת תמיכות ממשלתיות שונות שניתנו בעקבות מגפת הקורונה ולאור הביקוש הרב שיש לעובדים בענפים מסוימים.

"ההתפטרות הגדולה" מיוחסת הן לעובדים בלתי-מיומנים בעבודות הכרוכות באינטראקציה ישירה – ענף המלונאות, לדוגמה – והן לעובדים בענפים מתגמלים במיוחד אך גם תובעניים במיוחד, כמו ענף ההיי-טק. "ההתפטרות הגדולה" גם מיוחסת לעובדים צעירים (עד גיל 45) יותר מאשר למבוגרים.

קיימות מספר הנחות לגבי הסיבות להישאר ביודעין מחוץ לשוק העבודה, וביניהן חוסר הרצון להמשיך ולעבוד בתנאים שאינם מספקים מבחינת שכר, תנאי העבודה וסיפוק; היכולת להתקיים, גם אם בדוחק, באמצעות עבודתם של קרובי משפחה; יכולתם של צעירים להתגורר אצל הוריהם; פנייתם של האנשים הללו לכלכלת הגיג או לצורות אחרות של עבודה בלתי-פורמלית, בלתי-סדירה, ובלתי מתועדת בחלקה; ועוד.

כמו כן, עולות מספר השערות ושאלות בנוגע לתנאים בהם יחזרו האנשים הללו לעבודה. האם מדובר בתופעה זמנית בלבד? האם המגבלות הכלכליות יורגשו ביתר שאת בעתיד הקרוב ויחזירו רבים מהם למעגל העבודה? האם חלקם מנצלים את הזמן להכשרה מקצועית על מנת לחזור למשרות אחרות? האם חלקם פנה באופן קבוע לכלכלת החלטורה ולא יחזור לשוק העבודה המסורתי? האם תהיה חזרה לאחדים מהענפים הכלכליים בהם קיים ביקוש לעובדים, אך לא לאחרים? האם תישאר כמות גדולה של אנשים מחוץ לשוק העבודה גם בטווח הארוך? כיצד תגיב המדינה על מנגנוניה השונים לתופעה (ביטוח אבטלה, הכשרה מקצועית ואחרים)? מהם הלקחים לגבי האופן בו יש לעצב מבחינה משפטית את מקום העבודה העתידי על מנת להקטין את תחושת הניכור של העובדים? כיצד יגיבו המעסיקים (תנאי עבודה, הכשרות ועוד)? כיצד יגיבו ארגוני העובדים על מנת למשוך עובדים חזרה לשוק העבודה? האם יציגו דרישות להעלאת שכר? האם יעלו תביעה לשפר את איכות החיים בעבודה?

בין אם "ההתפטרות הגדולה" היא תופעת עומק, ובין אם מדובר בקונסטלציה זמנית שזכתה לכותרת יומרנית, היא בהחלט מצביעה על שינויים בשוק העבודה וביחסי העבודה. בין השינויים הללו ניתן למנות את הקיטוב הגובר בין ענפים שונים (ענף ההיי-טק לעומת ענפים אחרים), דיגיטציה גוברת של עולם העבודה, השתרשותם והתרחבותם של דפוסי העסקה בלתי-שגרתיים, שינויי עומק ביחסה של המדינה לשוק העבודה (מצד אחד ניאו-ליברליזציה של מדיניות העבודה והרווחה, ומצד שני תמיכות מסיביות בחלק מהעובדים בעת מגפת הקורונה), ועוד.

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר יחסי העבודה יתמקד בנושא זה ובשאלות שהוא מעלה. השנה, יכלול הכנס שני סוגי התכנסות: חלקו הראשון יכלול מושבים מקבילים הפתוחים לחוקרים מעולם האקדמיה. חלקו השני של הכנס יורכב ממושבים מעורבים הכוללים נציגי עובדים ומעסיקים, מומחים, אנשי ממשל ואנשי אקדמיה.

חוקרים/ות בתחום לימודי העבודה ומתחומים משיקים (לימודי עבודה, יחסי עבודה, דיני עבודה, סוציולוגיה של העבודה, מנהל עסקים, משאבי אנוש ועוד) מוזמנים/ות להציע פאנלים בתחומים מוגדרים או לשלוח תקצירים. ההזמנה מיועדת לחוקרים/ות ותיקים/ות כמו גם לתלמידי/ות מחקר. אורך התקצירים הוא עד 300 מילים. נא לשלוח אותם, לא יאוחר מ-30/04/2022, לכתובות הדוא"ל הבאות: info@iirra.org.il, gadin@ruppin.ac.il.

הכנס ייערך ביום ה', 16/06/2022, באוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי (הפקולטה למדעי החברה), אולם 003.

מפרסם ההודעה
ד"ר גדי נסים המרכז האקדמי רופין יו"ר האגודה הישראלית לחקר יחסי העבודה gadin@ruppin.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי (הפקולטה למדעי החברה), אולם 003
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה