פרסום // גיליון כתב עת: ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות - מזרח גליציה 1941-1940 ו-80 שנה למבצע ברברוסה (גרסיאלה בן דרור, מרקוס זילבר) [אנגלית & עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2032003/

Ben Dror and Silber (ed.), Moreshet Journal for the study of the Holocaust and antisemitism vol. 19. Moreshet-Havazelet and Tel Aviv University, Givat Haviva 2022.

ילקוט מורשת מספר 19 באנגלית ו-102 בעברית (בהכנה) – גליציה המזרחית 1940 – 1941 ו-80 שנה למבצע ברברוסה

Moreshet, Journal for the Study of the Holocaust and Antisemitism – Volume 19 in English (and 102 in Hebrew)

We devote this issue to the Holocaust in Eastern Galicia (1941 – 1944), on the 80th anniversary of the Barbarossa Operation marking the beginning of the "Final Solution", the planned and organized mass murder of the Jews by Nazi Germany and its implementation with the help of the local population, beginning in these areas and then in Europe. Eastern Galicia, that today constitutes the bulk of Western Ukraine, was in the south-East of the Second Polish Republic during the interwar period. It was a very heterogeneous region. According to the 1931 census, out of 6,200,000 inhabitants, 3,256,300 declared their religion as “Greek Catholic” (a Christian religion that unites Catholicism with the Byzantine rite for liturgies, laws, and cultural identity), the vast majority identifying as “Ukrainian”. 2,281,400 declared themselves Roman-Catholics (Poles in their vast majority), and 616,200 Jews.

The Barbarossa Operation began on 22 June 1941, when Germany invaded the Soviet Union. Within a few weeks around 620,000 Jews in East Galicia had fallen into the hands of the German forces. From the beginning Jewish men, women, and children were hit by a wave of violence and mass murder in virtually every city, town, and village. Yehuda Bauer's article, the first article in this issue, provides a comprehensive picture of the region from the beginning of the Barbarossa Operation onward. He focuses his detailed description on the large numbers of people whose task was to murder the Jews of the parts of the Soviet Union that were occupied by Nazi Germany. They included not only the Einsatzgruppen, but also various types of police forces and military personnel who offered complete, planned-out assistance in the murder process and in the onset of the operation in the areas that were occupied from 1941 onward.

Dr. Graciela Ben Dror, Editor

Prof. Marcos Silber, Guest Editor

Eastern Galicia, 1941 – 1944
80 Years after the Barbarossa Operation

Table of Contents

Graciela Ben Dror and Marcos Silber, From the Editors
Holocaust Research

Yehuda Bauer, Introduction. "Operation Barbarossa and the Holocaust"

Kai Struve, "The Germans: Attrocities of Waffen-SS Division `Wiking` in Eastern Galicia in July 1941"

Anna Zapalec, "The fate of the Jews in Drohobycz in the first months of the German occupation, June 1941 – December 1941".

Alina Molisak, "LvIv and Galician spaces during the Holocaust: Borwicz, Frenkel, Ginczanka"

Yuri Radchenko, "The collaboration between the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), and the Germans SD during the Holocaust in Drohobycz: The case of Julian Temnik"

Omer Bartov, "Perpetrators, Victims and Neighbors: The Fate of the Jews in Buczacz, 1941 – 1944"

Tamir Hod, "The Ukrainian Guards in the Death Camp in Treblinka. A comparison with Belzec"

Joanna Tokarska- Bakir, "They told `Em to postrate into a Star`. Kisielów murder, March 1945, Eight O'clock in the Evening"

Aharon Weiss, "The Judenrat and the Jewish Police in Lwow, 1941-1944". Intruductin by Noam Leibman

Ronnen Haran, "The extermination of the Jewish Communities in Eastern Galicia 1941 – 1944. A systematic or a random process?"

Historiography and Holocaust Memory

Grzegorz Rossolinski-Liebe, "Ukrainian Nationalists and the Jews during the Holocaust in the eyes of Anticommunism, Soviet, German, Polish and Ukrainian Historians: Transnational History and National Interpretations"

Per Anders Rudling, "The `Miracles of Sambir Harmony` or `The Shame of Sambir`? Mith, Memory, and the Crosses on the Jewish Cemetery in Sambir, Ukraine"

Documentation and Testimony

Nir Itzik, A Testimony of Gedaliah Lachman from Skala Podolska. Interview from 1946. From Moreshet Archive. Introduction by Nir Itzik

Father Patrick Desbois and Michał Chojak, "I saw them because I was pasturing the cattle" – Testimony of Petro A., a neighbor of the Lavrykivtsi Camp. From Yaad in Unum Archive. Introduction by Michał Chojak

Book Reviews

Jan Burzlaff, Book Review of John Paul Himka, Ukraine Nationalists and the Holocaust. OUN and UPA Participation in the destruction of Ukrainian Jewry 1941 -1944, Ibidem Press, Stuttgart 2021

Havi Dreifuss, Book Review of Wendy Lower, The Ravine: A Family, a Photograph, a Holocaust Massacre Revealed, Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2021

Oded Heilbronner, Book Review of Omer Bartov, Anatomy of Genocide, Simon and Schuster. New York 2018 (published in Hebrew, Am Oved, Tel Aviv 2020).

Nicolas Dreyer, Book Review of Patrick Desbois, In Broad Daylight, Arcade, United States 2018

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה