< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: דיקן בית הספר לתקשורת [המכללה למינהל, ראשון לציון] דדליין=14.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2031003/

קול קורא להצגת מועמדות לתפקיד

 

דיקאן בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למינהל

 

ועדת האיתור לתפקיד דיקאן בית הספר לתקשורת מזמינה בזאת הגשת מועמדויות לתפקיד דיקאן בית הספר. הכהונה תחל בחודש אוקטובר 2022. תקופת הכהונה היא בת שלוש שנים, וניתנת להארכה בשנתיים נוספות.

 

דיקאן בית הספר אחראי/ת על עיצוב חזון היחידה לשנים הבאות באופן התואם את חזון המכללה והתוכנית האסטרטגית הנגזרת ממנו, ובכללה ריענון תוכניות הלימודים ופיתוח קשרים עם התעשיות הרלוונטיות; פיתוח הסגל וניהולו, תוך הקפדה יתרה על תהליכי למידה איכותיים; פיתוח קשרים בינ"ל; וניהול משאבים וגיוסם.

 

ועדת האיתור תבחן את התאמת המועמדים/ות לתפקיד, בין השאר, לאור אמות המידה הבאות:

 

  • איש/אשת אקדמיה בעל/ת תואר שלישי, פעיל/ה בארץ או בחו"ל בתחום התקשורת;
  • רצוי בדרגת פרופ'-חבר ומעלה;
  • איש/אשת חזון ותפיסה רב תחומית;
  • כושר מנהיגות, יוזמה ויכולת להוביל תהליכי שינוי ופיתוח ולהטמיעם;
  • היכרות עמוקה עם העולם האקדמי ועם העולם המקצועי;
  • יכולת לפתח ולהטמיע תוכניות לימוד עדכניות;
  • הכרה בחשיבות טיפוח קהילה לומדת וחוקרת;
  • הכרה בחשיבות שיתופי פעולה אקדמיים ומקצועיים בארץ ובחו"ל ויכולת לפתחם;
  • יחסי אנוש מעולים ובכללם יכולת עבודה בצוות;
  • ניסיון ויכולת ניהוליים מעולים.

 

דיוני הוועדה יישמרו בסודיות מלאה.

 

כל המעוניין/ת להציע מועמדים/ות מוזמן/ת לשלוח ההצעה לוועדת האיתור.

הוועדה מתחייבת להשיב לכל פונה, אך איננה מתחייבת לזמנו/ה להופיע בפניה.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה למועמדים/ות הראויים/ות בעיניה.

 

על הפנייה לוועדת האיתור לכלול:

א. מכתב המפרט את התאמת המועמד/ת לתפקיד לאור אמות המידה שפורטו לעיל;

ב. מסמך חזון (בהיקף של עד עמוד אחד);

ג. מסמך קו"ח.

 

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 14.4.2022.

 

את הפנייה והמסמכים יש להפנות לפרופ' יובל מרין, רקטור, בכתובת rector@colman.ac.il

 

נא לכתוב בשורת הנושא "מועמדות לתפקיד דיקאן בית הספר לתקשורת".

מפרסם ההודעה
יובל מרין ymerin@colman.ac.il
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל, ראשון לציון, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה