< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס ה-18 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט - הפרופסיונלים והפרופסיה המשפטית [יד בן צבי, ירושלים 10/22] דדליין=1.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030206/

קול קורא: הפרופסיונלים והפרופסיה המשפטית

 

הכנס השנתי ה-18 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט ייערך ביום 18.10.2022 ביד בן-צבי, ירושלים (אלא אם נסיבות הקורונה יחייבו אחרת). ועדת ההיגוי של הכנס מתכבדת להזמין חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר מכל תחומי הדעת, להגיש הצעות להרצאות הכנס: הפרופסיונלים והפרופסיה המשפטית, כמו גם למחקרים ולמושבים בנושאים שונים הקשורים למשפט והיסטוריה. ההצעות יוגשו עד ליום 1.5.2022 באמצעות הדואר האלקטרוני: ilhc2022@gmail.com

 

על אף חסרונה של מקבילה עברית למושג "פרופסיה", נדמה שקיימת הסכמה כי עריכת דין עונה להגדרה זו: עיסוק, המחייב הכשרה אקדמית ארוכת טווח, קיומו של חוק המסדיר את התחום, קוד אתי, אוטונומיה מקצועית ועוד. יש המכנים תחום זה ברבים (legal professions) וכוללים בו גם את השיפוט ואת נשות ואנשי האקדמיה המשפטית. לפרופסיה המשפטית, במובנה הרחב, ולעוסקים בה (הפרופסיונלים: עורכי דין, שופטים, אנשי אקדמיה), היסטוריה בת למעלה ממאה שנים בישראל, ויותר מכך במדינות המערב השונות. התימה המרכזית בכנס תתמקד בפרופסיה ובפרופסיונלים. נושא זה זכה להתייחסות מחקרית, ובכלל זה עיסוק ביוגרפי בעורכות דין ובעורכי דין, בשופטות ובשופטים, בהיסטוריה של החינוך המשפטי ועוד. ובכל זאת, בשדה זה נותר עדיין כר נרחב למחקר מיקרו ומאקרו. בכלל זה: עורכי דין, מייצגים וטוענים בשלהי התקופה העות'מאנית; תחום הפרופסיונליזם המשפטי (עריכת דין ושיפוט) כזירה שבה נפגשים פרופסיונלים מקבוצות חברתיות שונות, בין היתר קבוצות אשר בחיים החוץ פרופסיונליים מתקיים ביניהם מתח ולעיתים עוינות (אם נסתכל על תקופת המנדט, נוכל להצביע על יחסי בריטים, מוסלמים, נוצרים, יהודים ועוד); תפיסת הפרופסיה המשפטית ומעמדה מנקודות מבט חיצוניות, מנקודת מבטם של עורכי דין ערבים ומיעוטים אחרים; תפקידה של הפרופסיה ותפקידם של הפרופסיונלים בעיצוב דמותה של החברה הארצישראלית; היחסים וקשרי הגומלין בין הפרופסיונלים בשדה המשפט (בין עורכי הדין ובין עצמם, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי; בין עורכי הדין והשופטים) ובין הפרופסיונלים בשדה המשפט לפרופסיונלים בתחומי ידע אחרים (דוגמת רופאים, עובדים סוציאליים, רואי חשבון); עיצובה של ההכשרה הפרופסיונלית ותפקידה החברתי; סיפורי חיים של עורכי דין ושופטים מתקופות שונות; אלו מעלים שאלות שונות: עד כמה חשובה ההיסטוריה של הפרופסיונלים? מה יכולים ללמד אותנו תוצרי עבודתם של הפרופסיונלים: כתבי בי דין, מכתבים, פסקי דין, החלטות – על הפרופסיה, על הפרופסיונלים ועל תרבות משפטית? כיצד תפסו עורכי.ות הדין את תפקידם.ן החברתי ועד כמה נרתמו למען אינטרסים לא פרופסיונליים (כגון עשיה חברתית או לאומית)? עיצוב והתפתחות תפקידי הפרקליטות והייעוץ המשפטי; עורכי הדין כגורם מעכב או מניע של תהליכים תאגידיים ועוד.

 

הגשת הצעות למושבים ולהרצאות: כבשנים קודמות, הועדה תיתן עדיפות להרצאות העוסקות בנושא הכנס, אך עם זאת, בהתאם למסורת הארגון, אנו מזמינים.ות חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר מתחומי דעת שונים, בכללם משפטים, מדעי הרוח ומדעי החברה, להציע הרצאות העוסקות במשפט והיסטוריה ושאינן בהכרח קשורות לנושא המרכזי של הכנס. בנוסף, ועדת ההיגוי תיתן עדיפות להצעות של מושבים מובנים, הכוללים שלוש-ארבע הרצאות. הצעה למושב תכלול את שמות כל אחד מהמשתתפים (כולל יו"ר), תמה מרכזית למושב באורך של עד 250 מילים ותקצירי מאמרים באורך של עד 300 מילים כל אחד. ניתן לשלב במושב המוצע גם מגיבות ומגיבים. יש לצרף ביוגרפיות אקדמיות קצרות (לא יותר מפסקה) של המשתתפים. ועדת ההיגוי עשויה לצרף להצעות שמספר המשתתפים בהן נמוך משתתפים נוספים. ועדת ההיגוי תשקול גם הצעות להרצאות בודדות שאינן מוגשות כחלק ממושב. המבקשים להציע הרצאה בודדת מתבקשים לשלוח תקציר באורך של עד 300 מלים, וביוגרפיה אקדמית קצרה (לא יותר מפסקה). מגישי ההצעות למושבים ולהרצאות מתבקשים לציין גם את כותרת המושבים/ההרצאות ושם המציגים באנגלית.

 

הגשת הצעות להשתתפות במושב "חדש על המדף" – מושב מיוחד בנושא ספרים חדשים: הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט נועד לשמש במה חגיגית לדיון והצגה של פירות המחקר בתחום זה. לאור מרכזיותם של ספרים במסגרת הדיסציפלינה, תקיים ועדת ההיגוי מושב מיוחד (או בפורמט אחר) שיוקדש להצגה ולדיון של המונוגרפיות שיצאו לאור בשנה האחרונה. אנו מזמינים.ות חוקרות וחוקרים אשר ספר פרי עטם יצא לאור מאז ינואר 2021, ואשר מעוניינים.ות שספריהם.ן יוצגו ויידונו במסגרת מושב זה, ליצור קשר עם הוועדה. במסגרת הפנייה, אנא הציגו בקצרה את נושא הספר ותרומתו, ושם של חוקר/ת בתחום שעשוי/ה לשמש כמגיב/ה על הספר במסגרת המושב. הפנייה למגיבים תיערך על ידי הוועדה לאחר קבלת ההצעה.

 

מפרסם ההודעה
פרופ' אייל כתבן בית הספר למשפטים והפקולטה למדעי הבריאות, ראש המכון לחקר הפרופסיות, המרכז האקדמי פרס drkatvan@gmail.com
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה