< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תכנית עם מלגה: תלמידי.ות מחקר כותבות.ים בתחומי המזרח התיכון בן זמננו [מכון ון ליר, ירושלים] 6.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030205/

 

קול קורא: *לכותבות בתחומי המזרח התיכון בן זמננו

תחום "ישראל במזרח התיכון" במכון ון ליר והפורום לחשיבה אזורית מזמינים *תלמידות מחקר המבקשות להתמחות בתחומי המזרח התיכון בן זמננו להצטרף ככותבות קבועות באתר התוכן המשותף לפורום ולמכון ובערוצי הפרסום שלנו בתקשורת הממוסדת והעצמאית.

 

השיח הציבורי והמקצועי הישראלי על המזרח התיכון והפלסטינים משקף גישה צרה וחד-ממדית, הממוקדת בשאלה "מה טוב ליהודים" ורואה בעוינות השוררת בין ערבים ליהודים מצב קיומי. אנו, לעומת זאת, מנתחים את המתרחש בסביבתה הקרובה והרחוקה של ישראל גם דרך עיניו של ה"אחר", ודוחים את התפיסה שלפיה העוינות היהודית–ערבית היא מצב קיומי או הכרחי. גישתנו בענייני המזרח התיכון והפלסטינים היא אזרחית, רב-ממדית וביקורתית.

 

לפרטים על הגשת מועמדות > https://bit.ly/3HdVVRn

המועד האחרון להגשת מועמדות: 6 במרץ 2022

https://bit.ly/kolkoremiddleast

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה