< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תכנית עם מלגה: סטודנטים.ות כותבות.ים בתחום ישראל במזרח התיכון [מכון ון ליר, ירושלים] 6.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030204/

קול קורא: *כותבות להשתלבות בפרויקט אופק

הפורום לחשיבה אזורית ותחום "ישראל במזרח התיכון" במכון ון ליר מזמינים *סטודנטיות ערביות פלסטיניות לקראת סוף לימודיהן לתואר ראשון (ומעלה) במדעי הרוח והחברה, המבקשות להתמחות בתחומי המזרח התיכון בן זמננו, להצטרף ככותבות קבועות בפרויקט אופק ובערוצי הפרסום שלו בתקשורת הממוסדת והעצמאית.

הפרויקט נועד להנגיש את השיח הציבורי הערבי והפלסטיני לציבור הישראלי, ובמסגרתו מתפרסמים מאמרים מתורגמים ומאמרים המנתחים מגוון סוגיות והתפתחויות במזרח התיכון, בשטחים הכבושים וביחסי ישראל–פלסטינים. גישתנו בענייני המזרח התיכון והפלסטינים היא אזרחית ורב-ממדית, ואנו בוחנים את המתרחש בסביבתה הקרובה והרחוקה של ישראל באופן מורכב וגם דרך עיניו של ה"אחר".

לפרטים על הגשת מועמדות > https://bit.ly/356HuSf

המועד האחרון להגשת מועמדות: 6 במרץ 2022

*המודעה מנוסחת בלשון נקבה ומכוונת לשני המינים כאחד

https://bit.ly/3JVyMFh

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה