< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לימודים: מסלול מתמחים במדרשת עיל"ם: מגמת יהודי אירופה ומגמת יהודי המזרח [מקוון] מפגש ראשון 13.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2030200/

מדרשת עיל”ם לחקר שורשי משפחה וחיפוש קרובים מזמינה את ציבור המתעניינים להירשם למגמת יוצאי ספרד ויהודי המזרח ולמגמת מזרח ומרכז אירופה במסלול המתמחים המקוון שנפתח ב”זום” ביום ראשון 13.03.2022 י’ אדר ב’ תשפ”ב שעה 16:30

מסלול המתמחים, על שתי המגמות שלו, מיועד לכל מי שיש לו ניסיון מוכח במחקר ולבוגרי מגמת המתקדמים במדרשת עיל”ם ומעוניין להרחיב את הידע שלו על שיטות מחקר ומאגרי מידע באזור המוצא המשפחתי, ולהשחיז את כלי המחקר שעומדים לרשותו.

מגמת יוצאי ספרד ויהודי המזרח בימי ראשון/שלישי בין השעות 16:30 – 19:30
13.03.2022 מקורות לחקר יהודי ארה”ב
מפקדי אוכלוסייה בארץ ישראל כמקור מידע גנאלוגי
22.03.2022 מקורות לחקר יוצאי ספרד
בתי עלמין בתורכיה
29.03.2022 חקר מקורות ליהודי הבלקן
חקר קהילות יוצאי עירק
מקורות לחקר יהודי מצרים, סוריה ועירק
05.04.2022 חקר יהודי צפון אפריקה
חקר יהודי יוון ומקדוניה
מגמת מזרח ומרכז אירופה בימי ראשון בין השעות 016:30 – 19:30
13.03.2022 מקורות לחקר יהודי ארה”ב
מפקדי אוכלוסייה בארץ ישראל כמקור מידע גנאלוגי
20.03.2022 חקר יהודי פולין (מוורשה)
JRI Poland
חקר יהודי סלובקיה והונגריה
27.03.2022 תחום המושב ומקורות לחקר תחום המושב
יהודי גרמניה ומקורות לחקר יהודי מרכז אירופה
03.04.2022 גשר גליציה
חקר יהודי רומניה הישנה

https://isragen.org.il/event/midrasha2_10_21/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added