הזדמנות // פרס: פרס עזרי לחקר איראן ומדינות המפרץ [חיפה] דדליין=31.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021901/

מרכז עזרי לחקר איראן ומדינות המפרץ מודיע על
פרס עזרי לשנת 2022

הפרס יוענק לחוקרת או חוקר עבור כתב יד מקורי בנוגע להיבטים מדיניים, גאו־אסטרטגיים, או גאו־כלכליים הקשורים לאיראן או למדינות המפרץ (Gulf States) אם כיחידה אחת או בקשר לאחת המדינות השוכנות לחופיו.

הפרס בשווי של 30,000 ₪ יוענק ביום העיון השנתי לזכרו של מאיר עזרי ז"ל שיתקיים במהלך חודש מאי 2022 .

הצעות יש להגיש בצרוף עותק קשיח ועותק דיגיטלי של כתב היד עד לתאריך 31.03.2022 למזכירות מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838
יצירת קשר בדוא"לHMS@univ.haifa.ac.il

תקנון הפרס, פרטים נוספים וטופס הבקשה נמצאים באתר האינטרנט של המרכז: https://hms.haifa.ac.il/index.php/he/2018-02-20-14-32-23/declaration

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה