< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס, תערוכה וספר: בגין והישראליות : תרבות, זהות יהודית ושיח פוליטי [ירושלים 02/23] דדליין=30.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021820/

במלאת שלושים שנים לפטירתו של ראש הממשלה מנחם בגין, ברצוננו לעמוד על מקומו במרחבי השיח והזהות השונים. בהשלמה למחקרים העוסקים בדמותו של מנחם בגין בהקשרים דומסטיים (פוליטיקה ומדע המדינה, קבלת החלטות ויחסים בינלאומיים) אנו מבקשים להתמקד בנוכחותו של מנחם בגין במרחבים הציבוריים של התרבות, ובבחינת ייצוגיו השונים – ישירים ועקיפים בשיח הישראלי, כמו גם היהודי העולמי. מה שיחשוף את דמותו של מנחם בגין כזירת מאבק מתמשכת ומרתקת בין קהילות שונות על הדימויים, הצוואות והמורשות השונות שמיוחסות לו בהקשרים שונים, לרבות אופני השימושים בו בזירת הזיכרון הציבורי. אנו קוראים להגשת תקצירים (אבסטרקטים) לכנס אקדמי, חלקם אף יוצגו ביום עיון ציבורי שילווה בתערוכה, העוסקים בנוכחותו של מנחם בגין בשיח הישראלי והיהודי בארץ ובתפוצות כמפורט לעיל. ההצעות השונות ייכללו בספר אקדמי בנושא שיצא לאור הן בעברית והן באנגלית – לאחר הליך שיפוט אקדמי מלא.

כאבסטרקטים ניתן להציע:
הצעות למאמרים, למאמרים מחקריים, לחיבורי וידיאו או לתוצרים אומנותיים: פרויקטים של אומנות חזותית, וידיאו-ארט, אומנות שימושית, הפקות אופנה, פרויקטים מוזיקליים,
כמו גם הצעות אחרות כל עוד תתמקדנה בייצוגים ושימושים שונים בדימויו של מנחם בגין בתרבות הישראלית, כמו גם בשדות תרבותיים נוספים שאינם ישראליים. אנו מעודדים הצעות שעוסקות בין היתר, בנושאים הבאים:

בגין והישראליות
בגין ומנהיגות
בגין ונוסטלגיה – למה מתגעגעים כשמתגעגעים לבגין?

בגין והתקשורת הישראלית
בגין והתקשורת הבינלאומית
התקשורת הישראלית בעקבות בגין

בגין בסרטים ובסדרות תעודה
בגין בסרטים עלילתיים
שימוש בחומרי ארכיון של בגין
בגין בתוכניות סאטירה

בגין באמנות החזותית: אמנות פלסטית, צילום, קריקטורות, קומיקס
בגין בשירה הפופולארית
בגין בביוגרפיות ספרותיות
בגין בתכנים לילדים ולנוער

בגין בזירה הלשונית – שימושים ותמורות במטבעות לשון ("יש שופטים בירושלים, "היו להם מכונות ירייה", "איני יכול עוד"…)
בגין ברשתות החברתיות, בסטיקרים, בציוצים ובממים

בגין והזהות היהודית
בגין ויהדות התפוצות
בגין בשיח העדתי

בגין בשיח ובפרסום הפוליטי
בגין בקמפיינים פוליטיים
בגין ברטוריקה פוליטית
קהילות, מפלגות, זהויות והתמקמותן אל מול דמותו של בגין

בגין במיתוסים הפוליטיים של המחתרות (הסזון, דיר-יאסין, אלטלנה)
בגין בייצוגיו של המהפך ומקומו בשיח הפוליטי והתרבותי לאורך
השנים
בגין בייצוגיו של הסכם השלום ומקומו בשיח הפוליטי לאורך השנים
בגין בבחינה המחודשת של נרטיב הלחימה הישראלית
בגין והמעורבות בלבנון (40 שנה למבצע שלום הגליל)

בגין במרחב הפיזי – מבני תרבות וחינוך, רחובות ערים ודרכים מהירות
בגין במוזיאונים ובמרכזי הנצחה
בגין בההנצחה הממלכתית
בגין במזכרות ובפרטי אספנות

על ההצעות לכלול:
פרטי המציעים, כותרת (המאמר/הפרויקט/היצירה), תקציר של עד 500 מילה של המאמר או הפרויקט המוצע.
הצעות יש לשלוח עד לתאריך 30.04.2022 ישירות לעורכים: ulebel@gmail.com ו/או dana.masad@gmail.com
מועד (משוער) של הכנס: פברואר 2023

מפרסם ההודעה
ד"ר שרון חלבה-עמיר , בית הספר לתקשורת , אוניברסיטת בר אילן. Sharon Haleva Amir, PhD School of Communication, Bar Ilan University sharoni.haleva.amir@gmail.com https://communication.biu.ac.il/content/SharonHalevaAmir https://biu.academia.edu/SharonHalevaAmir
כתובת מלאה
מרכז מורשת מנחם בגין, ש.א. נכון, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה