< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס ע"ש פרופ' חוה לצרוס-יפה למאמר מצטיין בתחום הדת ההשוואתית [אב"ג, באר שבע] דדליין=17.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2021602/

פרופ’ חוה לצרוס-יפה ז”ל (1930-1998), כלת פרס ישראל להיסטוריה לשנת תשנ”ג (1993), עסקה בחקר תופעות מרכזיות באסלאם הקלאסי והמודרני וביחסי הגומלין בין האסלאם ליהדות ולנצרות, תוך שילוב מחקר משווה מתחום מדע הדתות. כמה השוואות מרתקות ואפילו נועזות שהציעה היו בין ההלכה היהודית לשריעה המוסלמית, בין פאולוס לעמר אבן אלח’טאב, בין הרמב”ם לאלגזאלי, בין ירושלים למכה, בין ביקורת עצמית במסורת היהודית ובמסורת המוסלמית, השימוש בסמלים בשלוש הדתות המונותיאיסטיות, פונדמנטליזם בשלוש הדתות, יחסם של המוסלמים לתורה ויחסם של היהודים לקוראן, ומעמדו של הקוראן באסלאם מול מעמדה של התורה ביהדות. היא לימדה בחוג לתולדות האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים ונודעה כמורה מעולה ומסורה. מעבר לעבודתה המחקרית והחינוכית הענפה, פרופ’ לצרוס-יפה הרבתה לעסוק בפעילות ציבורית, בין היתר לקידום הוראת הערבית בישראל, ולמען הבנה בין-דתית ופלורליזם דתי.

 

משפחת יפה והמרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים ((CSoC באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמחים להודיע על הענקת פרס ע”ש פרופ’ חוה לצרוס-יפה ז”ל למאמר מצטיין בדת השוואתית, כלומר מאמר המבוסס על חקר תופעות דתיות בכל אחת מן הדיסציפלינות במדעי הרוח והחברה, ומתייחס לפחות לשתי דתות או לשני זרמים דתיים במבט משווה.

 

הפרס מיועד לחוקר/ת פעיל/ה בתחילת דרכו/ה האקדמית (עד שבע שנים מאישור הדוקטורט), מי שבסיסו/ה באחד מן המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. אפשר להגיש מאמר שכבר פורסם, או מאמר שהתקבל לפרסום בכתב עת אקדמי או בקובץ מאמרים אקדמיים.

 

גובה הפרס: 5000 ₪

 

הגשת מועמדות תכלול את המסמכים הבאים:

א. קובץ PDF של המאמר: אם המאמר התקבל לפרסום אך טרם התפרסם –הגרסה הסופית של המאמר ומכתב ממערכת כתב העת או הוצאת הספרים, המאשר את קבלתו לפרסום וכולל מועד טנטטיבי לפרסום.

ב. קורות חיים אקדמיים ורשימת פרסומים.

 

הכתובת למשלוח: מנהלנית CSoC, הגב’ רעיה אבן-דוד rayaed@bgu.ac.il

מועד אחרון: ה-17 במרס 2022, ז’ באדר ב’ תשפ”ב

 

הפרס יוענק לזוכה שייבחר/תיבחר על ידי ועדת פרס שתמונה ע”י ועדת ההיגוי של CSoC. הועדה תנמק את החלטתה בכתב. אם לא יימצא מאמר ראוי לפרס, רשאית הוועדה להחליט על אי-הענקת הפרס באותה שנה.

 

הפרס יינתן לידי הזוכה במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר הדתות ב-25 למאי 2022, כד’ בסיון תשפ”ב, או באירוע נפרד שיאורגן ע”י CSoC, וילווה בהרצאה קצרה של הזוכה בפרס.

 

https://in.bgu.ac.il/en/csoc/pages/news/Lazarus-Yafeh_Prize.aspx

Message publisher
רעיה אבן-דוד מנהלנית המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוני' בן-גוריון בנגב מנהלנית המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוני' בן-גוריון בנגב rayaed@bgu.ac.il 0545872266 https://in.bgu.ac.il/en/csoc/pages/news/CFA2023-2024.aspx
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added