< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל למשרה תקנית בתחום הוראת מדעי הרוח [אונ תל אביב] דדליין=30.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021212/

משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר בפקולטה למדעי הרוח (משרה מספר 2)

 

הפקולטה למדעי הרוח  פונה למועמדות/ים למשרה בתחום הוראת מדעי הרוח.

 

חוקרות וחוקרים העוסקים בשאלות של חקר הוראת תחומי מדעי הרוח (כגון: היסטוריה, פילוסופיה, ספרות, ארכאולוגיה, מקרא) מוזמנות.ים להגיש את מועמדותן.ם.

 

מצופה מהמועמד/ת לשמש חוליה מקשרת במחקר האקדמי וההנחיה הגבוהה בין בית הספר לחינוך שכיום מתקיימת בו הכשרת מורים לחלק מתחומי מדעי הרוח לבין אחד מבתי הספר הבאים: בית הספר להיסטוריה,  בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה, בית הספר למדעי התרבות ובית הספר לפילוסופיה ולבלשנות.

 

על המועמד/ת תוטל האחריות לבניית הקשר בין לימודים אקדמיים בין אחד או יותר מתחומי מדעי הרוח לבין הכשרת מורים הלכה למעשה באותו התחום. כמו כן מצופה מהמועמד.ת  לפעול לחיזוק הקשרים והשותפות במחקר וההוראה בין בתי הספר בפקולטה למדעי הרוח.

 

 

המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית ובשפה האנגלית, ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים.

איוש המשרה יחל בחודש יולי או אוקטובר 2022.

המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או למי שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"ב או שנת תשפ"ג.

המשרה היא תקנית ועשוייה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

הגשת המועמדות למשרה צריכה לכלול מכתב פנייה ובו תיאור קצר של המועמד/ת ומסלול חיים אקדמי (עד שני עמודים), קורות חיים, רשימת פרסומים, מבחר עבודות, תיאור תמציתי של תוכנית מחקר עתידית (בהיקף של עמוד), וכן סילבוס טנטטיבי של שלושה קורסים. מועמדים/ות שיעברו לשלב השני יתבקשו לדאוג לכך ששלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות בעלי מעמד אקדמי בכיר יישלחו ישירות על-ידי הממליצים/ות לכתובת שלהלן.

 

אנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, בפקולטה למדעי הרוח, ולקלוט חברות וחברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת.

המשרה פתוחה לכל המועמדים והמועמדות שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. המשרה תאויש בהתאם על פי כישורי המועמד/ת המתאימים ועל פי צרכי הפקולטה.

הפקולטה או האוניברסיטה אינן מחויבות לקבל הצעת מועמדות כלשהי.

 

נא לציין את מספר המשרה (2) בהגשת המועמדות

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה- 30 באפריל 2022.

נא לשלוח את המסמכים אל: פרופ רחל גלי צינמון, דקאנית הפקולטה

אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

או בדוא"ל:  lisab@tauex.tau.ac.il

Call for Applications for a Tenure-track Position in the Faculty of Humanities (position #2)

The Lester and Sally Entin Faculty of Humanities at Tel Aviv university invites applications for a tenure-track position in Humanities Education

Researchers dealing with questions pertaining to teaching humanistic disciplines (including History, Philosophy, Literature, Archeology, Biblical Studies) are invited to apply for this position.

The candidate is expected to conduct academic research and supervision at the highest level, linking teaching and pedagogical aspects with one of the Humanistic subjects like History, Jewish Studies, Archeology, Cultural Studies, Philosophy and Linguistics.

The candidate will be expected to create and foster the connections between one of the humanistic disciplines and the training of teachers, in theory and in practice, in the same field. The candidate will also be required to promote collaborations in both research and teaching among the different schools of the Faculty of Humanities. The position will serve as an example for other departments and schools in the Faculty of Humanities and the university at large, in linking the academy with the field and theory with practice.

The position requires teaching courses in Hebrew and English, and the ability to carry out independent research in relevant fields. The position will be effective from either July or October 2022.

Candidates for the position must have their Ph.D degree confirmed by the time employment begins. Employment is expected to begin in the academic year of 2022/2023.

The advertised job is for a tenure-track position.

Appointment procedures will be carried out according to the rules and regulations of Tel Aviv University and are subject to approval by the University authorities. The academic rank will be determined according to the candidate’s qualifications.

Applications should include a cover letter describing the candidates and their academic trajectory (maximum 2 pages), CV, list of publications, a sample of most significant publications, a brief description of the candidate’s future research project (up to one page), and 3 potential course syllabi.

Candidates who will advance to the second stage will be asked to have three letters of recommendation from senior scholars sent directly by their referees to the address below.

The Faculty of Humanities is committed to promoting diversity, understood in the broadest sense, and appoint faculty members representing a diverse and multicultural society.

The position is open to all candidates who meet the criteria outlined above. The appointment will be based on candidate's qualifications and the needs of the Faculty of Humanities. The Faculty of Humanities and Tel Aviv University and not obligated to appoint any of the applying candidates.

Please state the number of the position (#2) in your application.

The deadline for applications is April 30, 2022.

Applications should be sent to:

Professor Rachel Gali Cinamon, Dean of the Faculty of Humanities

Tel Aviv University

Ramat Aviv, Tel Aviv 6997801

Or via email: lisab@tauex.tau.ac.il

מפרסם ההודעה
ליסה בן-סניור מרכזת וועדות מינויים סגל בכיר הפקולטה למדעי הרוח | אוניברסיטת תל-אביב lisab@tauex.tau.ac.il טל: 03-6409288
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה