< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: גוף וגופים בעולם העתיק [אב"ג 06/22] דדליין=31.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021111/

 

אנו מתכבדות להזמין תלמידות ותלמידי מחקר להגיש הצעות להרצאה עבור כנס העוסק בחקר העולם העתיק, אשר יתקיים לראשונה במסגרת הכנס השנתי של האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל (ISPCS) בתאריך 14.6.2022, יום שלישי, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
הכנס יעסוק בנושא ״גוף וגופים בעולם העתיק.״ בהתייחסותנו למונח ״גוף,״ אנו מכוונות למגוון רב של תחומים, שיאפשרו מנעד רחב של פרשנויות. בהתאם לכך, נושאים רלוונטים להרצאות יכולים – אך לא מוגבלים – להיות היחסים בין עירום ללבוש, בריאות וחולי, יופי וכיעור, מחוות גוף (ומכאן דיונים הקשורים לכאב ולעונג), רגשות ועוד. דיון נוסף יכול להיות בנושא גופי זהויות: גוף האזרחים, גוף צבאי, גוף האדם החופשי לעומת גוף העבד והשפחה, הגוף האלוהי, הגוף המפוסל\המצוייר, גוף נשי, גברי, לימינלי, פלואידי, אך גם גוף משפטי ואדמיניסטרטיבי, גופי ידע שונים וכדומה. כמו כן, נשמח לקבל הצעות להרצאות שבמרכזן יעמוד דיון פילולוגי, או שימוש בגוף בשפה ובספרות (למשל, הבחירה בכתיבה בגוף ראשונה, שני, או שלישי, ביחיד או ברבים).
מטרת הכנס היא לתת במה לחוקרות וחוקרים צעירות.ים העוסקות.ים בתחומי ידע שונים במחקר העולם העתיק ולהציג את מחקריהן.ם, ולייצר מרחב פתוח לדיונים ולשיתופי פעולה עתידיים. מאחר ואנו מעוניינות לפתח דיון רחב ואינטרדסצפלינרי ככל האפשר, נשמח לקבל הצעות להרצאות העוסקות בעולם העתיק של המזרח הקדום, והמרחב של אגן הים התיכון (עד להתפרקות האימפריה הרומית) מתלמיד ותלמידות תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט המגיעות.ים ממגוון הדסצפלינות, כגון היסטוריה, ספרות, תולדות האמנות, ארכיאולוגיה, פילוסופיה, מגדר ועוד.
אנא שלחו תקצירים באורך של עד 300 מילה להרצאות באורך של 20 דקות. יש לצרף את כותרת ההרצאה לקובץ התקציר.
שיפוט התקצירים יעשה באופן אנונימי; את הפרטים האישיים שלכם.ן נבקש לכתוב בגוף המייל בלבד.
ניתן להגיש את התקצירים עד לתאריך 31.3.2022 לכתובת bodyispcs@gmail.com
תשובות תימסרנה לקראת אמצע חודש אפריל, 2022.
הכנס מאורגן על ידי הילה ברוקמן, קרן פריידנרייך, נגה ארז-יודפת, בר לשם, רוני הירש, ובשיתוף עם האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל.

מפרסם ההודעה
בר לשם barlesh@post.bgu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה