< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: בתר דוקטורט בתחום הסייבר בדגש על המרחב הימי [אונ חיפה] דדליין=31.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021020/

קול קורא לפוסט-דוקטורט בתחום הקיברנטי במרחב הימי

המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית מציע מלגה לפוסט־דוקטורנטית או פוסט־דוקטורנט בסך 40,000 ₪* בתחום הקיברנטי בדגש על המרחב הימי.

 

פרטים ותנאים:

  • הפוסט־דוקטורט ימומן על ידי המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית
  • מועד תחילת הפוסט־דוקטורט יתואם מול זוכה המלגה.
  • לשיקול דעת ראש המרכז יעמדו לרשות הפוסט־דוקטורנט** משאבי המרכז לצורך המחקר, פרסומים, והשתתפות בכנסים בארץ ובחו"ל.
  • הפוסט־דוקטורנט מתחייב להשתתף בפעילות השוטפת (ישיבות, ראיונות לתקשורת וכדומה) של המרכז.
  • הפוסט־דוקטורנט מתחייב לציין את שיוכו למרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה בפרסומים הנובעים ממחקר זה, במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית ומחוצה לו.

 

הגשת מועמדות תכלול:

מכתב מועמדות וכוונות מחקר בתחום;

קורות חיים;

זכאות לתואר ראשון, שני ושלישי, כולל גיליונות ציונים;

שתי המלצות אקדמיות (תישלחנה בנפרד(.

 

נא לשלוח את החומרים לדוא"ל hms@univ.haifa.ac.il עד 31 במארס 2022 .

מועמדים מתאימים יוזמנו לריאיון.

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון 04-8288757/361 או בדוא"ל המופיע מעלה.

 

* תמיכת המרכז תינתן לשנה אחת עם אופציה למימון המשך תקופת הפוסט־דוקטורט. סכום המלגה נתון לשינויים.

** הקול קורא נכתב בלשון זכר אך הפניה היא לשני המינים.

 

https://drive.google.com/file/d/1SrQv2gESl7KhosvKO3kmBOKwmur7tl8P/view

 

https://hms.haifa.ac.il/index.php/en/

מפרסם ההודעה
Ziv Rubinovitz, Ph.D. Israel Institute Teaching Fellow Sonoma State University ziv.rubinovitz@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה