< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורט לשלוש שנים בחקר הגלויה [העברית, ירושלים] דדליין=15.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021012/

מלגה לדוקטורט לשלוש שנים במסגרת פרויקט משותף של האוניברסיטה העברית עם אוניברסיטת גטינגן, במימון קרן פולקסווגן:
Postcards and Postcarding Culture in Germany and Israel 1960-2000: Addressing an Ambivalent Habitual Object in Times of Historical Upheavals

על הפרויקט: הפרויקט מבקש לבחון גְּלוּיוֹת בגרמניה ובישראל בין 1960 לשנת 2000, לרבות היחס שבין המשתקף בגְּלוּיוֹת לבין רגעי מפתח פוליטיים, חברתיים ותרבותיים בתקופה זו. בתקופה זו, גְּלוּיוֹת הפכו לאובייקט אמביוולנטי, כאשר מצד אחד הן טיפחו רעיונות שמרניים על מקומות ותרבויות ומצד שני כללו גם ביטויים חתרניים. נבקש באמצעות עבודה ארכיונית, ראיונות אתנוגרפיים עם משתמשים, אספנים ויצרנים של גְּלוּיוֹת וניתוח דימויים לבחון את היחסים שבין שינויים חברתיים ושינויים בדרכי התקשורת היומיומית על משמעויותיה. פרויקט זה יפתח אופקים חדשים להבנת הגְּלוּיָה ותרבותה, כמו גם יצביע על המשכיות ושינויים בתרבות היומיום שהתרחשו עם המעבר לדרכי תקשורת דיגיטליות.
הקבוצה באוניברסיטת גטינגן תתמקד בגלויות שהופקו בגרמניה (כמובן, בגרמניה המערבית והמזרחית) והקבוצה מהאוניברסיטה העברית תתמקד בגלויות שהופקו בישראל (וכן בירדן וברשות הפלסטינית). המחקר יתקיים בכל קבוצה בנפרד וכן בממשקים שונים זו עם זו, לרבות קיום שתי סדנאות (בגרמניה ובישראל) וכנס בינלאומי שיתקיים בגרמניה בסוף הפרויקט.
על המועמדים להיות בעלי תואר שני (או כאלה שעבודת הגמר שלהם בשיפוט) בחקר פולקלור ותרבות עממית, לימודי תרבות או בתחומים רלוונטיים קרובים. מן המועמדים נדרשת נכונות לעבוד בקבוצת מחקר באוניברסיטה העברית ובשיתוף פעולה עם אוניברסיטת גטינגן. על המועמדים לשלוט בעברית ובאנגלית; ידיעת גרמנית ו/או ערבית תהווה יתרון. במסגרת הפרויקט המשותף, המועמדת הנבחרת תתבקש ליצור פרויקט דוקטורט עצמאי בכפוף להנחיות הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית. פרויקט זה יתמקד בניתוח גלויות מקומיות בהסתמך על עבודת שדה כמו-גם על מתודות אחרות בחקר תרבות ויזואלית וחומרית, וכמובן יוכל להתבסס על אוספי הגלויות הענפים שבמרכז לחקר הפולקלור שבאוניברסיטה העברית.
הגשת מועמדות יש לשלוח לד"ר דני שרירא dani.schrire@mail.huji.ac.il והיא צריכה לכלול:
§ מכתב פנייה וכוונות מחקריות (עד שני עמודים)
§ קורות חיים עדכניים
§ העתקים של ציוני התואר הראשון והשני, לרבות תעודות זכאות לשני התארים
§ דוגמת כתיבה (מאמר או עבודת הגמר למוסמך)

תאריך אחרון להגשה: 15 במארס, 2022.

תנאי המלגה: מלגה שנתית של 70,000 ₪ לשלוש שנים וחלל עבודה במרכז לחקר הפולקלור (בנין רבין, קמפוס הר הצופים). תחילת המלגה: 1 במאי 2022. מועמדים שמבקשים להתייעץ בעניין ולשמוע פרטים נוספים, מוזמנים ליצור קשר במייל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
דני שרירא dani.schrire@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
התכנית לחקר פולקלור ותרבות עממית / התכנית בלימודי תרבות, האוניברסיטה העברית בירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה