< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תכנית: דוקטורט במנהל ומדיניות ציבורית [אונ חיפה] דדליין=1.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021001/

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורי ת מאתר ת מועמדים מצטיינים המעוניינים לכתוב עבו דות לתואר שלישי בתחומי המנהל, הניהול והמדיניות הציבורית, ולהתחיל לימודיהם בשנה הקרובה )אוקטובר 2022 .)
המחלקה מציעה מסגרת מחקרית ייחודית, סביבה תומכת, הכשרה וליווי במהלך הלימודים, והכוונה למשרות מחקר ועשייה בסקטור הציבורי עם תום הלימודים. במסגרת הלימודים יוכלו הסטודנטים להשתלב בפעילו ת המחקרית במחלקה , במרכז לניהול ומדיניות ציבורי ת ובמעבדה התנהגותית לחקר ארגונים ציבוריים ומדיניות ציבור ית )בהקמה (. סטודנטים מצטיינים יזכו למלגות ולתעסוקה כעוזרי מחקר והוראה .

https://drive.google.com/file/d/1vjANbgxf36RJ9jaFrqmK5q9DQHrkTl2i/view

מפרסם ההודעה
ד"ר איתי בארי המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בי"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה דוא"ל: itaibeeri@poli.haifa.ac.il דף אישי: https://sites.google.com/edu.haifa.ac.il/itaibeeri/home טל: 972-4-8288681+, 972-54-6970933+
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה