< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: אני לא טקסט [העברית, ירושלים 05/22] דדליין=25.2.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2020500/

קול קורא

לכנס מחקר צעיר

אני לא טקסט

האם הכל טקסט? האם הגבול בין יחידת טקסט מסורתית ובין יחידות אינפורמציה אחרות כגון תמונה, צליל, מפה, ומחווה גופנית נשחק? מתרבות חומרית ועד לימודי קול, היום מבקשים ‘לקרוא’ הכל־מכל־כל וגם לכתוב על כך. הכנס הנוכחי מבקש להקיף את הסוגיה מזוויות שונות ולחבר בין חוקרות וחוקרים מתחומים שונים המתמודדים עם המבע הטקסטואלי לגווניו.

 

אנו נשמח לקבל הצעות שעוסקות בנושאים הבאים:

 

(1) טקסט כגיאוגרפיה וגיאוגרפיה כטקסט

טקסט הוא אובייקט מרובד. על כן, מחקרים יכולים ‘לקרוא’ אתרים גיאוגרפיים כמו שקוראים טקסט וכן לבחון טקסט כאובייקט גאוגרפי. היחס בין המרחב הפיזי ובין תרבות הצומחת בתוכו, מהווים מושא לחקירה בינתחומית אדריכלית, סוציולוגית, דמוגרפית, אקלימית ועוד. כמו כן, נרטיבים נקשרים במרחב גיאוגרפי ולפיכך ניתוח בין־תחומי או רב תחומי של המרחב הוא ערוץ מחקרי פורה. נשמח לקבל הצעות העוסקות בניתוח טקסטואלי של גיאוגרפיות מכל סוג: קרובות כרחוקות בזמן ובמרחב ואף גיאוגרפיות מדומיינות וכן הצעות המציעות ניתוח טופוגרפי של טקסטים.

 

(2) מטקסט ללא־טקסט ובחזרה

במחקרים רבים, הטקסט עובר התמרה ללא־טקסט ו/או לא־טקסט עובר התמרה לטקסט לאורך התהליך המחקרי. כיצד? במדעי החברה ומדעי הרוח הדיגיטליים, למשל, חוקרות ממירות טקסט מסורתי לאינפורמציה ברת־כימות המנותחת במשוואות סטטיסטיות. במקביל, יש מגמה גוברת של המרת תוצרים מחקריים מן הפורמט הכתוב אל מבע בלתי מילולי (פרוייקטdance your PhD , לדוגמא). המושב מזמין חוקרות מכל הדיסציפלינות לדון בהתמרות אלו כמתודת ניתוח או כמתודה להצגת המחקר. וכן נשמח לקבל הצעות פרפורמטיביות ואינטראקטיביות הממחישות את ההתמרה בין טקסט ללא־טקסט ולהיפך.

 

(3) שפה ותרבות

שפה היא לא רק מבנה בלשני היא גם מכשיר תרבותי. שפות דתיות, שפות מקצועיות וז’רגונים של קבוצות עניין, מייצגות ומייצרות תפיסות עולם. שפה חיה זקוקה לקהילת משתמשים שתיצור באמצעות השפה המשותפת ספרות. בכוחה של הספרות לגווניה להגיב לסביבה ולהגמיש את שפת הקהילה. המושב מבקש לעסוק בזיקות שבין שפות, קהילות וספרויות וכן בדו־לשוניות ורב־לשוניות תרבותית. נשמח גם כן לקבל הצעות בנושא שפות מיעוטים ובזיקתן התרבותית אל שפות הרוב.

 

(4) הטקסט החזותי

פעמים רבות הטקסט והדימוי החזותי מופיעים זה לצד זה. לא בכדי, המחקר עושה שימוש בניתוח טקסטואלי של תוצרים חזותיים וניתוח ויזואלי של טקסטים. במושב זה נבקש להשתהות על הניתוח הויזואלי והטקסטואלי, לאתגר את גבולות הפרשנות הדיסציפלינרית ולבחון את יחסי הגומלין בין החזותי לבין המילולי דרך מושגים כגון: צבע, צורה, חומר, מבע, מיזנסצינה ומסגור. נשמח לקבל הצעות בתחומי האמנות, עיצוב, קולנוע, קומיקס וכדומה המשחקים בגבול שבין הטקסטואלי ובין החזותי.

 

(5) שולחן עגול : אני לא טקסט

במושב זה נדון בשאלות מתודולוגיות במחקרים העוסקים בטקסטים שאינם טקסט במובנו הקלאסי, או שמציעים פרשנות וקריאה אחרת לטקסט מסורתי. כדי להציג מאמר בשולחן העגול, יש להגיש תקציר מאמר של 500 מילים. להצעות המתקבלות ינתן עד ה-15.04 להגיש מאמר (עד 4,000 מילים). המאמר יישלח לקהל הנרשמים לשולחן העגול כשבועיים לפני הכנס. באירוע, כל משתתפת תסקור את מאמרה בחמש דקות ולאחר מכן נקיים דיון פתוח בשיתוף הקהל. השתתפות בשולחן העגול היא הזדמנות נהדרת לקבל משוב עמיתות בתהליך עבודה (work in progress).

תהליך ההגשה

הצעה לכנס תשלח לכתובת המייל: notatext2022@gmail.com. יש לצרף תקציר באורך 250 מילים ופסקת קורות חיים עד 150 מילים. את ההצעה יש לצרף כצרופה בקובץ PDF או WORD. יש לכלול בשם הקובץ את שם המגישה או המגיש באנגלית. נא לציין בכותרת המייל לאיזה מושב התקציר מיועד: טקסט כגאורגרפיה / מטקסט ללא־טקסט / שפה ותרבות / הטקסט החזותי / שולחן עגול.

תאריך אחרון למשלוח הצעות הוא ה-25 לפברואר.

החלטות הוועדה המארגנת תשלחנה בדוא”ל עד ה-10 במרץ.

אמאל תחאוכא האוניברסיטה הפתוחה, תכנית בן תחומית ללימודי דמוקרטיה דורי בן אלון אוניברסיטת תל אביב, התכנית הבינתחומית באמנויות נטע שרם האוניברסיטה העברית, חינוך יהודי

אפרת אורבך אוניברסיטת בר אילן, מוזיקולוגיה יעל וישניצקי-לוי, אוניברסיטת ורשה, Artes Liberales עדי המר יעקובי אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לאומנויות

ארז לוזון אוניברסיטת בן גוריון, מחשבת ישראל יעל לוי אוניברסיטת תל אביב, ביה”ס לקולנוע וטלויזיה עודד פוירשטיין אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה

גיל מרקוביץ, מומחית בפיתוח פורמטים להנגשה של ידע ואומנית במה. יצחק מור האוניברסיטה העברית, החוג למדע הדתות

 

“אני לא טקסט” החלה כקבוצת מחקר לחוקרים צעירים (מוסמך, דוקטורט, פוסטדוקטורט) במסגרת תוכנית “לימוד בחברותא” באוניברסיטה העברית. מידע נוסף על פעילות הקבוצה ניתן לקרוא כאן.

https://limudchevruta.huji.ac.il/%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98

 

https://drive.google.com/file/d/1q16V3TaJ0JSrURZWiEH92FGUT43D4esA/view

Message publisher
נטע שרם netta.schramm@mail.huji.ac.il
Full address
הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added