< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרסי מצוינות על עבודות ועל פרויקטים חינוכיים ואמנותיים העוסקים בחקר תקופת השואה ובזכרה [בית לוחמי הגטאות] דדליין=3.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2020121/

קרן המלגות לחקר השואה ולמורשת יהדות פולין ע”ש בלה זרחי תשפ”ב 2022

אנו בבית לוחמי הגטאות מאמינים שנושא השואה צריך להיות פרק משמעותי בתכנים החינוכיים בהם עוסקים במסגרות חינוך החובה השונות ובמוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

קרן המלגות תעניק פרסי מצוינות על עבודות ועל פרויקטים חינוכיים ואמנותיים העוסקים בחקר תקופת השואה ובזכרה. לתחרות תתקבלנה עבודות שנכתבו בשנה האחרונה על מלחמת העולם השנייה ועל השואה, משמעויותיה והשלכותיה על החברה בארץ ובעולם. נושאים לדוגמה: קהילות בפולין, החיים בגטאות ובמחנות, הפתרון הסופי, התנגדות ומרד, הצלה, פרטיזנים, יהודים מצילים יהודים, השחרור, נצר אחרון, מחנות העקורים, תנועות הנוער, ההעפלה והעלייה לארץ, ניצולי השואה, קיבוץ לוחמי הגטאות, מוזיאון בית לוחמי הגטאות, בני הדור השני, הנצחת השואה ועוד. העבודות יכולות להיות מתחומי דעת שונים: היסטוריה, ספרות, אמנות, פילוסופיה, לימודי תרבות ומדעי החברה.

 

בית לוחמי הגטאות מזמין את הכותבים להיעזר במידת הצורך בארכיון המוזיאון, הזמין באתר האינטרנט או בחדר החוקרים במוזיאון.

 

הפרסים יוענקו על פי הקטגוריות הבאות:

עבודות תזה לתואר שני

עבודות סמינריוניות לתואר ראשון

עבודות סמינריוניות לתואר שני

עבודות גמר של תלמידי תיכון

עבודות אמנות (יצירה כתובה, אמנות פלסטית, מוזיקה, מחול)

פרויקטים בית ספריים*

* בפרויקט תהיה מעורבות של לפחות 10 תלמידים, אשר יציגו חשיבה מקורית ושאלות יצירתיות.

על בית הספר להפיק תוצר בעקבות הפרויקט (חוברת, ספר, סרט, עיתון או תערוכה).

 

– פרס מיוחד יוענק לעבודה או לפרוייקט מצטיינים בנושא השנתי של תחרות קרן המלגות (80 שנה לועידת ואנזה ו”הפתרון הסופי”), אשר יתבססו על מקורות מארכיון מוזיאון בית לוחמי הגטאות.

– מלגה מיוחדת תוענק לעבודת מדיה בה יוצג פועלו של יצחק הרבסט (מימיש) במחתרת היהודית בבודפשט, תוך שימוש בחומרים היסטוריים הנמצאים בארכיון בית לוחמי הגטאות ואצל בני משפחתו.

– מלגה מיוחדת תוענק לעבודה בנושא ילדים בשואה מטעם “קרן המלגות לחקר גורל הילד היהודי בשואה ע”ש ויקטור (ישעיהו-דוד) קלפהולץ ז”ל ואחיו חיים-חנוך (הנייק) ז”ל – שורדי שואה”.

עבודות אקדמיות (עבודה תזה ועבודות סמינריוניות לתואר שני, עבודות סמינריוניות לתואר ראשון) ועבודות אמנות יתקבלו עד יום ה’, ל’ באדר א’ תשפ”ב, 3 במארס 2022.

 

עבודות גמר של תלמידי תיכון ופרויקטים בית ספריים יתקבלו עד יום ה’, י”ג בניסן תשפ”ב, 14 באפריל 2022.

 

את העבודות יש לשלוח לכתובת: ועדת המלגות, בית לוחמי הגטאות, ד”נ גליל מערבי 25220,

dafna@gfh.org.il, eladarnon@gmail.com

לפרטים נוספים: טל’ 04-9958024

 

לייעוץ אקדמי לגבי התאמת העבודות לקול הקורא ניתן לפנות לד”ר תמיר הוד בדוא”ל hodtamir7@gmail.com

 

טקס הענקת הפרסים ייערך בחודש יוני 2022.

בית לוחמי הגטאות, ד”נ גליל מערבי 25220, טל’ 04-9958080; פקס’ 04-9958007 www.gfh.org.il

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added