< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כנס ביכורי מחקר במדעי היהדות - במתכונת בין-אוניברסיטאית [העברית, ירושלים 03/22] דדליין=10.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2020109/

כנס "ביכורי מחקר" של המכון למדעי היהדות הוא במה ותיקה להצגת מחקר חדשני ולקבלת משוב מעמיתים ומחוקרים בכירים. תלמידות ותלמידים לתואר שלישי או בשלב מתקדם לתואר שני מכל המוסדות האקדמיים בארץ מוזמנים להגיש הצעה להרצאה באחד מן התחומים של מדעי היהדות או בנושא הנושק להם. הכנס הוא הזדמנות לחשיפה אקדמית וליצירת קשרים מקצועיים לעתיד.

ההרצאות תתקיימנה בעברית או באנגלית, במשך כעשרים דקות. על ההרצאות להיות ברמה אקדמית גבוהה ונגישות לקהל בעל רקע אקדמי מגוון.

ההצעה תוגש במסמך אחד (בפורמט וורד), הכולל: פרטים אישיים (שם, מספר טלפון ודוא"ל), כותרת ותקציר ההרצאה (כ־250 מילים) וקורות חיים אקדמיים. את ההצעות יש לשלוח לכתובת bikurim.huji@gmail.com ולכתובת נציג הוועדה בתחום המתאים.

מועד אחרון להגשת הצעה: 10 בפברואר 2022

בכל שאלה אפשר לפנות לחברי הוועדה.

 

מקרא, ארכאולוגיה ומזרח קדום: איתי קגן Itai.Kagan@mail.huji.ac.il

תלמוד והלכה: חגי עמנואלChagai.Emanuel@mail.huji.ac.il

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו: אסנת רנץ OsnatEmily.Rance@mail.huji.ac.il

ספרות עברית: נֹחם בייטנר Nocham.Baitnet@mail.huji.ac.il

הלשון העברית ולשונות היהודים: ורה אגרנובסקי Vera.Agranovski@mail.huji.ac.il

מחשבת ישראל: אביתר ורמן Evyatar.Varman@mail.huji.ac.il

פולקלור ותרבות עממית: רונית המיין Ronit.Hemyan@gmail.huji.ac.il

 

מפרסם ההודעה
אביתר ורמן evyatarvarman@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה