< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: לשמוע מעבר לחמשה [מקוון 03/22] דדליין=10.2.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2020108/

בעידן הדיגיטלי של ימינו, מידע מיוצר, מופץ ונצרך בפרצי זמן קצרים, מיידיים ובעיקר ויזואליים. עדכונים, פוסטים, סטוריס וציוצים מתחרים על לייקים חזותיים, תגובות ועוקבים במקום להתקיים כגלים של הבדלים וניואנסים. כתוצאה מכך, בעידן של קיטוב ושיח טוקבק ולייקים ברשתות החברתיות, דיאלוג והקשבה אותנטיים פינו את מקומם לשיח קשה יותר, שמבקש לא פעם להישמע ולא לשמוע.

למרות שערוצי המידע, התקשורת ובניית הקהילה שלנו הפכו רבים ומגוונים בעזרת חדשנות טכנולוגית, החשיבה הדיאלוגית שבבסיס התקשורת, זו המעבירה מילה בשיח של הקשבה ודיבור משותף, התרופפה ועוצבה מחדש.

מכאן הצורך להתחדש בחינוך ויצירתיות המבוססים על חוש השמיעה האנושי.

כהמשך לכנס -Hear, Think, Act: Jazz Forms of/in/for Life , שהתקיים בשנה שעברה, אנו מבקשים להרחיב את הבנתנו את התהליך החוויתי של השמיעה – בהיבטים הפיזיים, האינטלקטואליים והיצירתיים. הכנס מבקש להציג קולאז’ של ידע המאורגן סביב מושגים, תיאוריות, רעיונות, פרויקטים ויצירות אמנות.

 

הכנס יאורגן בשני מסלולים:

  1. היבטים אמנותיים: טכניקות האזנה למוזיקאים; תדרי שמיעה; שמיעה מוחלטת ויחסית ; שמיעה מיקרוטונלית; “לשמוע את החזותי” ו”לראות את השמיעתי”; מוסיקה ורעש ועוד.
  2. היבטים חינוכיים/הומניסטיים: מרחב שמיעה ומקום; שמיעה רב תרבותית; לשמוע את האחר; לשמוע בטבע; שמיעה פנימית.

אנו מבקשים הצעות למופעים אקדמיים בני 10 דקות היכולים להתקיים במתכונת מגוונת, כגון: הרצאה אקדמית, סדנה אינטראקטיבית, הצגת פרויקט חינוכי או אמנותי, דיאלוג בין מספר משתתפים ועוד.

להגשת הצעה:

http://www.jazz.school-of-life.org/event/hear-here-an-rrr-event/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added