< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הוועידה הישראלית השנתית ה-50 למדע וסביבה [מקוון 07/22] דדליין=24.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2020104/

הוועדה המארגנת של הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה מעודדת חוקרים וחוקרות ממדעי הרוח והחברה להגיש תקצירים העוסקים בתחום הסביבתי. זו הזדמנות מצוינת להביא את העיסוק בסביבה ואקלים בתחומי ההיסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, חינוך, משפטים, כלכלה, בריאות ועוד לדיון עם מדעי הסביבה, כדו״א, מדעי החיים ושאר המדעים המדויקים.

https://conference.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/12/ISEES22_KolKore_draft2.pdf

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה